Netwerkconferentie Wonen 2020

Update: Netwerkconferentie Wonen 2020 afgelast  

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen en extra maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus (Covid-19) zijn veel provinciale bijeenkomsten geannuleerd. Ook de Netwerkconferentie Wonen op 2 april op de Dreef in Haarlem is tot nader order afgelast. Er is nog geen nieuwe datum voor deze bijeenkomst bekend. Wij danken u voor uw begrip. 

Samen aan de slag met de Provinciale Woonagenda 2020-2025

Datum:   Donderdag 2 april 2020
Tijdstip:  12.00 tot 16.30 uur
Locatie:  Provinciehuis
Adres:    Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Programma


12.00 – 13.00 uur

Ontvangst en netwerklunch

13.00 - 13.15 uur

 • Opening door dagvoorzitter Tanja Morsheim van Platform31

13.15 – 14.00 uur

 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade over toekomstbeelden voor Nederland in 2050.
  Hoe kan de verstedelijking er dan uit zien? Welke rol speelt regionale samenwerking hierin?

14.00 – 14.30 uur

 • Gedeputeerde Cees Loggen over de Provinciale Woonagenda:
  Hoe zorgen we dat er meer woningen worden gebouwd?
  Hoe stimuleren we duurzame en circulaire bouw en hoe beschermen we onze bijzondere landschappen?

  Ook gaat hij in op de woonakkoorden. Wat is een woonakkoord en wat staat daarin?
  Met inspiratie uit de regio Westfriesland, waar de gemeenten al gestart zijn met het maken van het regionale woonakkoord.

14.30 – 15.00 uur

Blik op de woningmarkt vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15.00 - 15.30 uur

Pauze – Bezoek Panorama Nederland: inspirerend toekomstbeeld voor Nederland

15.30– 16.30 uur

Inspiratiesessies

U kunt één van de onderstaande sessies volgen:

 • Natuurinclusief bouwen, door de ogen van een dier: door Maike van Stiphout, landschapsarchitect
 • Circulair bouwen en verbouwen: door Annelies van der Nagel van Beyond Now
 • Ervaringen met versnelling woningbouwproductie: door Koen Westhoff, van Rebel Group
 • Serious game over woningbouw en landschap
 • Bezoek aan ABC Architectuurcentrum Haarlem, thema: daglichtarchitectuur

16.30 - 17.30 uur

Netwerkborrel