Interview met wethouder Joyce Langenacker: Haarlem geeft impuls aan zelfbouw

(04 april 2016)

25 tot 30 zelfbouwwoningen per jaar: dat is de inzet voor Haarlem in de komende jaren. De Ontwikkelstrategie Zelfbouw, onlangs vastgesteld in de gemeenteraad, moet dat mogelijk maken. Verantwoordelijk wethouder Joyce Langenacker van Haarlem licht toe.

Hoe kijkt u persoonlijk tegen zelfbouw aan?

“Oei, dat is wel een gewetensvraag. Ik vind zelfbouwers moedig. Ik weet niet of ik daar de tijd en het geduld voor zou hebben. Van de andere kant, in ons huidige huis zijn we ook jaren aan het klussen geweest om het naar onze eigen zin te maken. Ik snap daarmee de drive. En de voorbeelden spreken ook aan.  Nieuw Leyden in de binnenstad van Leiden bijvoorbeeld. De voorbereidingen heb ik van dichtbij meegemaakt. Dat voegt kwaliteit aan de stad toe èn maakt bewoners en betrokken ambtenaren trots op hun project.“

Wethouder Joyce Langenacker van gemeente Haarlem

Wethouder Joyce Langenacker van gemeente Haarlem

De eerste ervaringen met zelfbouw waren nog niet positief, wat brengt de verandering?

“Het klopt dat onze eerste projecten niet succesvol waren. Dat had overigens niets met zelfbouw te maken. Haarlem is zeer dicht bebouwd en heeft weinig locaties voor nieuwbouw. De twee plekken die we voor ogen hadden bleken gevoelig te liggen omdat de buurt hecht aan het groen op die plekken. Daardoor kwam het niet van de grond. Elan Wonen realiseerde in die periode wel succesvol kluswoningen in de Amsterdamse Buurt. Daar zijn we enorm trots op.”

Waarom begint u aan zelfbouw als er weinig locaties zijn?

“Dat is heel makkelijk: een deel van onze bewoners wil het graag, daar moeten we naar luisteren. En we zien het ook bij huishoudens die naar onze stad toekomen. Het is in dat opzicht een onmisbaar deel van ons woningaanbod de komende jaren.“

Hoe gaat de ontwikkelstrategie een impuls aan zelfbouw geven?

“Op verschillende manieren. Ten eerste bekijken we zelfbouw breder dan een nieuwbouwkavel. Voor ons gaat het om alle vormen waarbij een toekomstige bewoner helemaal of voor een groot deel inrichting en ontwerp van zijn huis kan bepalen. Naast nieuwbouwkavels geldt dat ook voor cascowoningen en klushuizen. Ten tweede verwachten we veel van een platform voor zelfbouw dat we op gaan richten. De consument kan daar kennis ophalen over locaties en het proces dat bij zelfbouw hoort. Professionals kunnen hun kennis en eventuele mogelijkheden bij projecten aanbieden. We stimuleren zo kennisdelen over zelfbouw in de brede definitie die ik hiervoor noemde. Tot slot wijzen we gericht locaties voor zelfbouw aan in Schalkwijk, Haarlem-Oost en later elders in de stad. Zowel voor individuele als collectieve zelfbouw. Ook bij gemeentelijk vastgoed dat beschikbaar komt, kijken we of dit als kluswoningen een nieuwe bestemming kan krijgen.“

Is uw organisatie er klaar voor?

“Dat is een goed punt. Sommige ambtenaren vinden zelfbouw lastig. Zeker in vergelijking met het in één keer verkopen van een project aan een ontwikkelaar. Maar we beschikken gelukkig ook over ambtenaren die een voorhoederol spelen, die laten zien hoe inspirerend zelfbouwprojecten kunnen zijn. Je merkt dat er door de ontwikkelstrategie een nieuwe bewustwording ontstaat en zelfbouw nu actief opgepakt wordt. Ook verwacht ik dat het platform zelfbouw een inspiratiebron wordt.“

Uitgelicht