Subsidies

Om mensen te stimuleren met elkaar woningen te bouwen heeft de provincie een subsidie voor collectieve zelfbouw. De provincie geeft in de initiatieffase subsidie voor het opstellen van een projectplan. Voor de plantontwikkelingsfase is de subsidie een renteloze lening.

Einde regeling

Let op: deze regeling eindigt binnenkort. 31 oktober 2019 is de laatste dag waarop u een subsidieaanvraag kunt indienen!

Tabel: Planfasen, activiteiten en financiering (Uitvoeringsregeling CPO, Provincie Noord-Holland, 2012)

Planfasen   Initiatieffase Planontwikkelingsfase Realisatiefase
Activiteiten Projectvoorstel Projectplan Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp / bestek Voorbereiding / aanbesteding Bouw project
Financiering   Subsidie provincie Subsidie in de vorm van lening provincie Hypothecaire lening bank

 

Zie ook