Collectief zelfbouwproject Bella Vista te Amstelveen

(13 juli 2016)

Interview met Jan Raadschelders, Regiobestuurder SIR-55

Impressie Bella Vista

Impressie Bella Vista

Aantal en type woningen: 54 appartementen voor de 55+ers die in een grote verscheidenheid van indeling en oppervlakte tussen de 100 m2 en 160 m2 gerealiseerd zijn. Voor het parkeren op eigen terrein biedt de half verdiepte parkeerkelder 81 stallingsplaatsen.

Adres: Marathonlaan te Amstelveen.
Het complex is gerealiseerd op de zeer bijzondere locatie van het voormalig A3 tracé. Oostelijk van de reeds bestaande bebouwing aan- en tegen het landelijk groengebied Amstelland binnen de gemeente.

Fase: Initiatief medio 2000, start ontwikkeling begin 2004, start bouw september 2006, oplevering december 2008.

Website: http://www.sir-55.nl/

Wanneer en hoe zijn jullie gestart?

Na mijn eerste kennismaking in 2000 met de oprichters van SIR-55 is mijn initiatief voor Amstelveen gestart met het contactleggen naar de gemeente. Deze te overtuigen van de mogelijkheden voor het bouwen voor de doelgroep in C.P.O.

Hoe is de groep ontstaan?

De uitgebreide lobby periode heeft geresulteerd in het schrijven van een verzoek aan de gemeenteraad om medewerking aan het initiatief. Het plan kwam in de plaatselijke pers: SIR-55 gaat bungalows bouwen in Amstelveen. Reacties vanuit de doelgroep  lieten niet lang op zich wachten. Er kwamen  veel aanmeldingen binnen.
Om tot concrete ontwikkeling van het project te komen is er in overleg een projectteam ingesteld bestaande uit de gemeentelijke projectleider de stedenbouwkundige, het adviesbureau van SIR-55, de architect en mijzelf als regiobestuurder van SIR-55. Als leidraad voor het ontwerp functioneerde het programma van eisen voor appartementen van SIR-55. De informatie over de voortgang van dit proces naar de ingeschrevenen verliep via project bulletins. Na het tekenen van de koopovereenkomsten is de kopersvereniging opgericht. Vanuit dit bestuur is de taak van de technische commissie het frequent overleg met het bouwbedrijf Ballast Nedam, het organiseren van bezoekmiddagen aan de bouw en de verenigingsvergaderingen.

Bella Vista

Waar ben je het meest trots op?

Aanvankelijk was de doelstelling een project van grondgebonden bungalowbouw te realiseren. De realiteit zat anders in elkaar. Het zijn appartementen geworden. Voor ons begrijpelijk dat een aantal kandidaten afhaakten. Echter... twee jaar na de realisatie hebben wij een open dag gehouden. De reacties van de bezoekers op het resultaat waren veelal “O…… als wij geweten hadden dat het zo zou worden dan hadden wij toch graag meegedaan.”  Bouwen in CPO betekent ook gaan voor kwaliteit. Mooi bewijs daarvan is de toekenning van de derde prijs van 'de architectuurprijs' die voor woningbouw in de gemeente wordt uitgereikt.

Wat viel het meest tegen en waarom?

Ondanks een uitstekende samenwerking met de gemeente Amstelveen, helaas beëindiging van mogelijkheden voor het nemen van meerdere nieuwe vervolginitiatieven. De oorzaak is dat gemeenteraad de beslissing heeft genomen om het ontwikkel- en bouwtraject te laten verlopen volgens de tenderprocedure. Voor ons een maatregel die niet strookt met het C.P.O. ontwikkelen. 

Welke tip(s) heb je voor andere zelfbouwers?

Laat je ondersteunen door een organisatie zoals SIR-55 die ervaring heeft in dit traject. Wees realistisch en probeer niet zelf het wiel uit te vinden. De bouw- en ontwikkelwereld is complex.

Zou je zelfbouw aanraden bij je vrienden?

Deze vorm om tot resultaat te komen spreekt mij zeer aan. Een prima manier om  de uiteindelijke doelgroep te betrekken bij de te realiseren woonwens.