Vrijheid-express

In de maand van de vrijheid (van 4 april tot 5 mei) rijdt er door de provincie Noord-Holland een Vrijheid-express. Deze bus biedt een podium aan verhalen over oorlog en vrijheid. Ook persoonlijke ontmoetingen, intieme voorstellingen en unieke optredens kunnen deel uitmaken van de programmering in en rond de Vrijheid-express.

De Vrijheid-express

Het nationaal comité heeft alle provincies gevraagd of zij de programmering en routes van deze bus willen coördineren. Wilt u de Vrijheid-express naar uw gemeente halen? Of wilt u meer weten over docenten, handleidingen en andere inspiratiebronnen voor het inzetten van deze bus? Stuur dan een mail naar Laura de Boer: 75jaarvrijheid@noord-holland.nl.

De bus heeft een capaciteit van maximaal 25-30 personen en is ingericht en aangekleed met de volgende elementen:

  • Podium
  • AV-versterking
  • Eigen films afspelen is mogelijk
  • Reflectieruimte
  • Film '75 jaar vrijheid'
  • Fototentoonstelling
  • Dilemmaspel ‘De prijs van vrijheid’
  • Logistieke ondersteuning zoals chauffeur, brandstof
  • Partytent voor buiten de bus

Zelf regelen

De aanmelder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing voor plaatsing van de bus, het organiseren van het dag(deel)programma, het goed verlopen van de activiteiten in en om de bus, begeleiden van bezoekers en het toezicht.

Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de aanvrager.

Uitgelicht