Subsidies restauratie en onderhoud

De provincie richt zich bij restauratie en onderhoud op monumenten die geen woonhuis zijn, zoals kerken, molens en voormalige industriegebouwen.

Voor restauratie en onderhoud van monumenten zijn subsidies en leningen beschikbaar.

Provinciale subsidies

Uitvoeringsregelingen voor restauratie en onderhoud 

Uitvoeringsregelingen voor verduurzamen

Rijkssubsidies

Het Rijk stelt onderhoudssubsidies beschikbaar voor rijksmonumenten op basis van Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).

Bij een aantal regelingen wordt een energiescan gevraagd. Dit is een inspectierapport op mogelijkheden voor energiebesparing en energieopwekking bij monumenten.

Uitgelicht