Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een monumentale verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen en een aantal dijken en sluizen. De provincie Noord-Holland is als UNESCO 'site holder' verantwoordelijk voor het behoud van dit werelderfgoed.

De provincie Noord-Holland maakt samen met gemeenten, natuurbeherende organisaties en waterschappen, eigenaren en beheerders van de Stelling het behoud van de Stelling van Amsterdam mogelijk. De samenvatting van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 biedt voor dit behoud handvatten:

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Werelderfgoedcomité heeft op 26 juli 2021 besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding toe te voegen aan de Stelling van Amsterdam. Samen vormen ze nu het  Werelderfgoed de ‘Hollandse Waterlinies’.

Dit betekent dat vanaf het moment van inschrijving in het werelderfgoedregister de waterlinieprovincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant samen verantwoordelijk zijn voor het behoud en de bescherming van dit uitgebreide werelderfgoed. Om die verantwoordelijkheid goed uit te voeren stelden de 4 provincies in 2018 een gemeenschappelijke regeling op die binnenkort in werking treedt. Deze inschrijving bekroont de samenwerking tussen de 4 provincies die in 2014 begon met het afsluiten van het Pact van Altena. Hierin werd afgesproken de nominatie voor te bereiden. 

De nominatie betekent ook dat de 4 provincies in 2022 een nieuw managementplan opstellen met daarin aandacht voor het uitdragen van de bijzondere waarden en de bescherming van dit werelderfgoed. 

Feiten en cijfers Hollandse Waterlinies

  • Stelling van Amsterdam 135 km + Nieuwe Hollandse Waterlinie 85 km = samen 220 kilometer lang 
  • 96 forten met verboden kringen, inclusief 2 kastelen en 6 vestingen 
  • Groen lint langs de Randstad en Amsterdam van 1 tot 5 kilometer breed 
  • Ruim 1000 betonnen werken; bunkers, kazematten en groepsschuilplaatsen 
  • 9 inundatiekommen 
  • Ingenieus watermanagementsysteem met ruim 100 militaire sluizen, dijken en kanalen

Stichting Liniebreed Ondernemen

Om een brug te slaan tussen, het cultureel erfgoed (de forten), de eigenaren en de ondernemers die op of rond de forten actief zijn werkt de provincie Noord-Holland samen met de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze organisatie verzorgt tevens de publiekscommunicatie rondom de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
Behoort u tot bovenstaande doelgroep en wilt u op de hoogte blijven  van de ontwikkelingen binnen de Stelling? Meld u dan aan voor de Linie-nieuwsbrief.