Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een monumentale verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen en een aantal dijken en sluizen. De provincie Noord-Holland is als UNESCO 'site holder' verantwoordelijk voor het behoud van dit werelderfgoed.

De provincie Noord-Holland maakt samen met gemeenten, natuurbeherende organisaties en waterschappen, eigenaren en beheerders van de Stelling het behoud van de Stelling van Amsterdam mogelijk. De samenvatting van het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 biedt voor dit behoud handvatten:

Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020

Samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het is de bedoeling dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, ook de titel Werelderfgoed krijgt. Hiervoor is in januari 2019 het nominatiedossier aangeboden aan UNESCO in Parijs. Lees meer over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Vooruitlopend op de te verwachten uitbreiding wordt de samenwerking met de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt. Daarom geldt dit inmiddels 4de uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Holland zowel voor de Stelling van Amsterdam als de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Noord-Holland.

Stichting Liniebreed Ondernemen

Om een brug te slaan tussen, het cultureel erfgoed (de forten), de eigenaren en de ondernemers die op of rond de forten actief zijn werkt de provincie Noord-Holland samen met de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze organisatie verzorgt tevens de publiekscommunicatie rondom de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
Behoort u tot bovenstaande doelgroep en wilt u op de hoogte blijven  van de ontwikkelingen binnen de Stelling? Meld u dan aan voor de Linie-nieuwsbrief.