Afsprakenkader provincies Hollandse Waterlinies voor hernieuwbare energie

(10 december 2020)

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie lopen samen door vier provincies. Dit zijn Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Samen huren deze provincies het bureau Land-ID in om een afsprakenkader op te stellen. In dit afsprakenkader staan afspraken voor het opwekken van hernieuwbare energie binnen het gebied van deze waterlinies. Naar verwachting is dit kader medio maart 2021 gereed. Hierna vindt politieke besluitvorming plaats.

De aanvragen voor het opwekken van hernieuwbare energie binnen dit (toekomstig) UNESCO-werelderfgoed nemen snel toe. In de Regionale Energiestrategieën wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie. De politieke druk om hiervoor ruimte te bieden in de Stelling van Amsterdam (SvA) en het genomineerde werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is groot. Als UNESCO in juli dit jaar een positief besluit neemt over de nominatie, vormen beide linies één werelderfgoed dat verdergaat onder de naam Hollandse Waterlinies (HW). In het afsprakenkader wordt antwoord op de vraag gegeven  hoe je als provincies de verantwoordelijkheid neemt om de kernkwaliteiten van het werelderfgoed eenduidig te beschermen en ook ruimte te zien voor ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Windmolens

Bron foto: Johannes Abeling

Met een gezamenlijke afsprakenkader komen er criteria voor het toetsen van initiatieven. Uitgangspunten daarbij zijn ‘Ja mits’ en ‘Nee tenzij’, afhankelijk van wat de locatie toestaat. De ‘mits’ en de ‘tenzij’ moeten zodanig geconcretiseerd zijn dat overheden en initiatiefnemers weten wat de (on)mogelijkheden zijn voor energieopwekking binnen het (genomineerde) Werelderfgoed. Dit wordt verbeeld op zoneringskaders. Ook worden er ontwerpprincipes opgesteld.

Uitgelicht