Opdracht gebiedsanalyses Hollandse Waterlinies

(16 december 2020)

In het nominatiedossier voor de uitbreiding van het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat dat er gebiedsanalyses worden opgesteld voor de hoogdynamische gebieden binnen deze waterlinies.

Deze gebiedsanalyses werken de kernkwaliteiten van het werelderfgoed op gebiedsniveau uit en geven aan wat op basis hiervan de uitgangspunten moeten zijn bij het beoordelen van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied.
De gebiedsanalyse voor het gebied Laaggraven in de provincie Utrecht dient hierbij als voorbeeld.

Op dit moment worden gebiedsanalyses binnen Noord-Holland gemaakt voor:

  • de drie vestingsteden Muiden, Naarden en Weesp
  • het westelijk gebied van de Stelling van de Stelling van Amsterdam vanaf Heemskerk tot en met Haarlemmermeer.

De opdracht voor deze gebiedsanalyse is verleend aan de bureaus Sweco, Feddes/Olthof en Kooiman Cultuurhistorische projecten.
Deze zijn voor de zomer van 2021 gereed.

In het nominatiedossier staat ook dat de vier betrokken provincies hun ruimtelijk beleid willen harmoniseren.
Daarom  wordt voor het gehele gebied van de Hollandse Waterlinies dit soort gebiedsanalyses gemaakt.
Op termijn krijgen deze een plek in de omgevingsverordeningen van deze provincies.

Ook voor het noordelijk gebied van de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk gebied van de Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie worden gebiedsanalyses gemaakt.
De planning is dat die voor de zomer van 2022 gereed zijn.

Voor meer informatie over de gebiedsanalyses
Eric ten Brummelhuis  (brummelhuise@noord-holland.nl).

Uitgelicht