Actueel

  • Provincie op weg naar energieneutrale organisatie

    (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Deze wens uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ werd onlangs in Gedeputeerde Staten omgezet in 4 maatregelen: energieneutrale provinciegebouwen, een emissieloos wagenpark, minimale voedselverspilling en maximale recycling.
  • Provincie aan de slag met klimaatverandering

    (19 maart 2020) Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s.

Uitgelicht