Actueel

  • Waterstof en warmtenetten nodig voor ontlasten elektriciteitsnet Noord-Holland

    (04 juli 2019) Waterstof en warmtenetten noodzakelijk om elektriciteitsnet Noord-Holland te ontlasten Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander.
  • Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt

    (28 juni 2019) Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt Niet alleen het Rijk zet een stevige stap in de richting van energietransitie. Ook Noord-Holland gaat vol aan de slag voor het klimaat. De provincie zet fors in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners.

Uitgelicht