Chroom-6

In februari 2018 bleek uit preventief onderzoek dat in een stalen onderdeel van de Sint Maartensvlotbrug chroom-6 zat. Chroom-6 levert gezondheidsrisico’s op als de stof bij onderhoudswerkzaamheden vrijkomt.

De provincie heeft daarom meteen na de vondst nog 49 provinciale bruggen en sluizen op aanwezigheid van de stof laten onderzoeken. Uit deze quick scan kwam naar voren dat iets minder dan de helft van de onderzochte objecten chroom-6 bevat.

Wat is chroom-6 en wanneer zijn er gezondheidsrisico’s

Chroom-6 is een metaal dat onder meer in verf werd toegepast vanwege de roestwerende eigenschappen. De aanwezigheid van chroom-6 op zichzelf vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is dan ook geen saneringsplicht voor objecten waarop chroom-6 wordt aangetroffen.

Bij het aanbrengen van verf met chroom-6 zijn er wel gezondheidsrisico’s. Dat is dan ook inmiddels verboden. Verder moeten beschermende maatregelen worden genomen als chroom-6 als stof vrijkomt. Dat kan het geval zijn bij onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan verflagen, zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen.

Wat betekent het voor omwonenden

Voor omwonenden van bruggen en sluizen met  chroom-6 is er niets aan de hand. Bij onderhoudswerkzaamheden doet de provincie altijd eerst onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Als chroom-6 wordt aangetroffen, stelt de provincie samen met de aannemer een gedegen plan van aanpak op en wordt gewerkt volgens een protocol. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gelden de veiligheidsprocedures van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uitgangspunt is dat chroom-6 zich niet verspreidt in de directe omgeving. Dan zijn er geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden, gebruikers en degenen die de onderhoudswerkzaamheden verrichten. Verder worden omwonenden en andere belanghebbenden tijdig geïnformeerd.

Andere objecten met chroom-houdende verf

Chroom-6-verbindingen zijn nu alleen vastgesteld in (oude) verflagen van beweegbare bruggen en sluizen.

De provincie vermoedt dat er mogelijk ook chroomhoudende verf in het verleden is toegepast op andere stalen objecten, zoals (oude) niet-beweegbare bruggen, geluidsschermen, portalen en verkeersborden. Vandaar dat de provincie vanaf heden voorafgaan aan onderhoud eerst onderzoek laat verrichten. Als chroom-6 wordt aangetroffen, wordt (uiteraard) gewerkt volgens bovenstaande aanpak.

Onderzoek

De quick scan is een representatieve steekproef naar chroom-6 in de verflagen van stalen onderdelen van in totaal 49 beweegbare bruggen en sluizen. Voorwerp van onderzoek zijn de beweegbare bruggen en sluizen met een verflaag van vóór 2000. Vanaf dat jaartal is chroom-6 niet meer toegepast.

Van de 248 genomen monsters, hadden 42 monsters een verhoogd gehalte chroom 6-verbindingen. Deze 42 monsters waren verspreid over 21 beweegbare bruggen en 2 sluizen. Bij 25 objecten is geen chroom-6 aangetroffen in de verflagen.

Geconcludeerd kan worden dat chroom-6 veelvuldig voorkomt in (oude) verflagen van stalen onderdelen van provinciale bruggen en sluizen.

Bekijk de lijst met bruggen voor de resultaten van het onderzoek.

 

Uitgelicht

Actueel

Er zijn op dit moment geen pagina's geplaatst.