Nieuws

 • Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

  (09 september 2020) De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden.
 • Minder CO2-uitstoot door verkeer in Noord-Holland en Flevoland

  (03 september 2020) Meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. Met dit soort maatregelen willen de overheden in Noord-Holland en Flevoland de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen.
 • Oppervlakte- en afvalwater geschikt om bijna alle Noord-Hollandse gebouwen te verwarmen

  (17 augustus 2020) Bijna al de 1.513.680 gebouwen in Noord-Holland kunnen aangesloten worden op duurzame warmte.
 • RIVM onderzoekt veilig recreëren op Park Nauerna

  (14 juli 2020) Het RIVM gaat in opdracht van de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de provincie Noord-Holland onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna.
 • Verkennende meting naar ultrafijn stof in de IJmond gereed

  (08 juli 2020) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijn stof in de IJmond.
 • Regioplan Noordzeekanaalgebied zet koers uit voor energietransitie industrie

  (01 juli 2020) Bijna 30 bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda.
 • Voedsel Verbindt: omslag naar een gezond voedselsysteem

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland draagt van 2020 tot en met 2023 jaarlijks 125.000 euro bij aan Voedsel Verbindt. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die bijdragen aan een robuust, duurzaam en regionaal voedselsysteem.
 • Subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

  (15 juni 2020) Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over het onderwerp circulaire economie onder de inwoners van Noord-Holland vergroten.
 • Zita Pels in gesprek over circulaire economie tijdens online festival

  (04 juni 2020) Gedeputeerde Zita Pels is op 16 juni 1 van de sprekers tijdens het online evenement ‘New Economy Now’. De provincie Noord-Holland is partner van dit event, waar alles draait om de transitie naar een circulaire economie.
 • Provincie vraagt markt mee te denken over zonneweide Jaagweg Koggenland

  (29 mei 2020) Provincie Noord-Holland vraagt marktpartijen mee te denken bij het realiseren van een zonneweide langs de Jaagweg in gemeente Koggenland. Marktpartijen, zoals aannemers en projectontwikkelaars, kunnen tot en met 22 juni hun ideeën aandragen.
 • Twee winnaars bij Circular Challenge

  (28 mei 2020) Van oude treinvloeren kun je prima circulaire scheidingswanden maken. Met deze vondst wonnen InHolland-studenten donderdag de jury- én publieksprijs van de Circular Challenge.
 • Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland op?

  (28 mei 2020) Hoeveel windenergie wordt er opgewekt in Noord-Holland? En hoeveel energie via zonnepanelen? Op welke plekken leveren die het meeste op? En hoeveel energie wordt er verbruikt? De antwoorden op deze vragen over de stand van de energietransitie staan in het dashboard energietransitie in Noord-Holland.
 • Eerste gras in Noord-Holland verwerkt tot duurzaam dooimiddel

  (26 mei 2020) De temperatuur daalt voorlopig niet meer onder nul, maar toch wordt er in de Grass2Grit-fabriek in Broek op Langedijk hard gewerkt aan een nieuw dooimiddel.
 • Uitbreiding energienetwerk tussen Beverwijk en Oterleek in beeld

  (25 mei 2020) De provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) het best gelegd kunnen worden.
 • Klimaatstresstest: invloed klimaatverandering op landbouw en natuur

  (22 mei 2020) Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door SWECO en de Wageningen University & Research (WUR).
 • Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

  (20 mei 2020) De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' in concept vastgesteld.
 • Provincie werkt aan nieuwe actieagenda Circulaire Economie

  (13 mei 2020) De provincie Noord-Holland wil de komende jaren actief bij blijven dragen aan de ambitie om in 2030 het verbruik van primaire grondstoffen als metalen en mineralen gehalveerd te hebben en in 2050 volledig circulair te zijn.
 • eNose helpt met opsporen oorzaak geuroverlast

  (12 mei 2020) Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van elektronische neuzen, zogenoemde eNoses.
 • Column Edward Stigter: Samenwerking recept om maatschappelijke doelen te realiseren

  (12 mei 2020) Het duurzaam economisch herstel na de coronacrisis, de klimaatopwarming, de verstedelijking: dat zijn allemaal grote maatschappelijke opgaven die er toe doen.
 • Regio adviseert minst bezwaarlijke alternatief netaansluiting wind op zee

  (24 april 2020) De provincie Noord-Holland heeft namens alle betrokken partners een regioadvies over de netaansluiting van het windpark Hollandse Kust West Beta (HKwB) verstuurd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Energieregio Noord-Holland Noord: met elkaar naar een schone en duurzame regio

  (24 april 2020) De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Noord is klaar.
 • Uitwisseling geurgegevens eNose-netwerk Tata Steel en provincie

  (22 april 2020) De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.
 • Energieregio Noord-Holland Zuid: in 2030 bijna 4 keer zoveel duurzame energie

  (22 april 2020) De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar.
 • Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

  (16 april 2020) Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Vandaag hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend.
 • Provincie trekt deel mandaat OD NZKG in

  (16 april 2020) De provincie Noord-Holland gaat de verbeuring en inning van dwangsommen voorlopig zelf uitvoeren. Dat doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu in mandaat namens de provincie Noord-Holland. Door het niet juist volgen van de afgesproken procedure kan de provincie € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet innen.
 • Onderzoek blauwewaterstoffabriek in Den Helder

  (14 april 2020) De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen.
 • Circulaire economie in Noord-Holland in ontwikkeling

  (10 april 2020) De provincie Noord-Holland presenteert haar Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2019. Wat is er al bereikt en waar liggen nog kansen?
 • Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

  (08 april 2020) Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen 2 aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale.
 • Provincie op weg naar energieneutrale organisatie

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Deze wens uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ werd onlangs in Gedeputeerde Staten omgezet in 4 maatregelen: energieneutrale provinciegebouwen, een emissieloos wagenpark, minimale voedselverspilling en maximale recycling.
 • Provincie aan de slag met klimaatverandering

  (19 maart 2020) Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s.
 • Campagne van start over aardgasvrij wonen

  (12 maart 2020) 15 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn een campagne gestart om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050.
 • Noord-Holland inspireert Amersfoort met duurzame energie uit asfalt

  (09 maart 2020) De provincie Noord-Holland heeft Amersfoort geïnspireerd om duurzame energie te winnen uit asfalt. Dit gebeurt met collectoren in het wegdek.
 • Eerste grassap-fabriek voor duurzaam strooizout geopend

  (06 maart 2020) Broek op Langedijk is een primeur rijker. In de Noord-Hollandse plaats staat de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor gladheidsbestrijding en vezels voor verkeersborden en ander wegmeubilair.
 • Servicepunt Duurzame Energie gaat 4 jaar door

  (05 maart 2020) Gemeenten kunnen ook de komende 4 jaar terecht bij het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het servicepunt is in 2001 ingericht voor Noord-Hollandse gemeenten die vragen hebben over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
 • Meer zonnepanelen op schooldaken in Noord-Holland

  (19 februari 2020) Op nog 1.046 schooldaken in Noord-Holland kunnen zonnepanelen geplaatst worden of is er ruimte voor extra panelen.
 • Circulaire geschenken: vogelhuisjes, koffiekoppen, sjaals en vazen

  (06 februari 2020) Bakkie Trots, Merel Karhof, JST Woodworks van Studio NIM en Aiymes hebben donderdag 6 februari de challenge van de provincie Noord-Holland gewonnen. Zij kwamen met het beste idee voor een circulair relatiegeschenk van de provincie.
 • Studenten zoeken tweede bestemming voor interieuronderdelen NS-treinen

  (06 februari 2020) De provincie Noord-Holland en de NS dagen studenten van de Hogeschool Inholland de komende maanden uit tijdens de NS Circular Challenge. De uitdaging: vind een hoogwaardige, tweede bestemming voor interieuronderdelen uit oude NS-treinen.
 • Circulaire Houtketens winnen award

  (03 februari 2020) Provincie Noord-Holland en Dr 2 New Economy hebben de Circular Award Public 2020 gewonnen met hun pilots Circulaire Houtketens. Zij ontvingen deze prijs in de categorie Public.
 • Start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

  (30 januari 2020) De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverlichting. Met de vervanging zet de provincie een belangrijke stap in het verduurzamen van haar infrastructuur.
 • Start verduurzaming sportsector

  (23 januari 2020) Gedeputeerde Zita Pels heeft namens de provincie Noord-Holland op 23 januari de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. In deze Routekaart staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil brengen. De provincie wil hier een bijdrage aan leveren.
 • Gedeputeerde Zita Pels bezoekt zeewierlaboratorium

  (16 januari 2020) Voor de provincie Noord-Holland zijn schone brand- en grondstoffen de toekomst.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

  (14 januari 2020) De provincie Noord-Holland gaat samen met het Rijk, diverse gemeenten en provincies werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. De provincie sluit hiervoor aan bij het Schone Lucht Akkoord van het Rijk.
 • SolaRoad richt zich op fietspad

  (11 december 2019) De provincie Noord-Holland heeft besloten om de kennis die opgedaan is in de pilot zwaar verkeer op Schiphol te gebruiken voor de doorontwikkeling van zonnewegen op fietspaden.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • 3 provincies klaar voor elektrisch rijden

  (27 november 2019) Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren.
 • Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen

  (25 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4% wordt daar nu van gebruikt.
 • Provincies scharen zich achter klimaatakkoord

  (22 november 2019) De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.
 • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

  (20 november 2019) In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.
 • Provinciale Staten steunen klimaatakkoord

  (18 november 2019) Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november in met het klimaatakkoord. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.
 • Adnan Tekin: “Gebeurt er nog wat?”

  (18 november 2019) Onlangs kreeg ik een e-mail van een inwoner uit Wijk aan Zee. Ik zal niet het hele bericht herhalen, maar de belangrijkste vraag was: Wat gebeurt er nu met Tata Steel? Wat doet de provincie en wat is de voortgang?
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.
 • 22 bedrijven aan de slag met circulair ondernemen

  (07 november 2019) 22 bedrijven uit Noord-Holland Noord zijn op 4 november gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge: een initiatief van de provincie Noord-Holland, Rabobank en KPMG. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen.
 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019) De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 • Scholieren bedenken beste circulaire idee

  (01 november 2019) Als het aan de leerlingen van klas 1e van het Petrus Canisius College in Heiloo ligt, komt er een Happy Speelgoedfabriek.
 • Uitsluitend duurzame energie voor 8 provincies

  (31 oktober 2019) Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk.
 • PDENH investeert in duurzame tankcontainers van CPT

  (29 oktober 2019) CPT, producent van lichte composieten tankcontainers, ontvangt financiering van PDENH. Met de financiering draagt PDENH bij aan reductie van de co2-uitstoot van de logistieke sector.
 • Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie

  (18 oktober 2019) De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.
 • Circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers

  (17 oktober 2019) Circulaire economie: het is een hot begrip in ondernemersland. Maar wat is het en waar liggen de kansen voor Noord-Hollandse bedrijven? Rabobank deed samen met KPMG onderzoek en wil samen met de provincie Noord-Holland de kansen in de circulaire economie omzetten naar realiteit. Daarom ontving gedeputeerde Zita Pels van provincie Noord-Holland op 15 oktober de resultaten van deze zogenoemde circulaire regioscan. Pels gaf aan blij te zijn met het onderzoek: “Het bevestigt dat er in onze provincie veel kansen liggen voor innovatieve ondernemers. De uitdaging is groot. We moeten veel effectiever met onze grondstoffen omgaan. Zodat ook toekomstige generaties gezond en goed kunnen leven.”
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

  (10 oktober 2019) De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar).
 • PDENH en Rockstart investeren in Dexter Energy Services

  (09 oktober 2019) De Amsterdamse ontwikkelaar van intelligente energievoorspellings- en optimalisatiesoftware Dexter Energy Services ontvangt een forse kapitaalinjectie van een consortium, bestaande uit PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland), Rockstart, Stephen Asplin en Andreas Gelfort.
 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Noord-Holland investeert extra in duurzaamheid

  (02 oktober 2019) Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is opnieuw in omvang uitgebreid. Sinds 1 oktober 2019 heeft het fonds 85 miljoen euro ter beschikking om te investeren in bedrijven en projecten die Noord-Holland duurzamer maken.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • 8 provincies gaan voor duurzame energie

  (01 oktober 2019) 8 provincies tekenen op 31 oktober 2019 samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten!

Uitgelicht