Nieuws

 • Provincie op weg naar energieneutrale organisatie

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland wil in 2030 volledig energieneutraal werken. Deze wens uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ werd onlangs in Gedeputeerde Staten omgezet in 4 maatregelen: energieneutrale provinciegebouwen, een emissieloos wagenpark, minimale voedselverspilling en maximale recycling.
 • Provincie aan de slag met klimaatverandering

  (19 maart 2020) Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s.
 • Campagne van start over aardgasvrij wonen

  (12 maart 2020) 15 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn een campagne gestart om inwoners te informeren over de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050.
 • Noord-Holland inspireert Amersfoort met duurzame energie uit asfalt

  (09 maart 2020) De provincie Noord-Holland heeft Amersfoort geïnspireerd om duurzame energie te winnen uit asfalt. Dit gebeurt met collectoren in het wegdek.
 • Eerste grassap-fabriek voor duurzaam strooizout geopend

  (06 maart 2020) Broek op Langedijk is een primeur rijker. In de Noord-Hollandse plaats staat de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor gladheidsbestrijding en vezels voor verkeersborden en ander wegmeubilair.
 • Servicepunt Duurzame Energie gaat 4 jaar door

  (05 maart 2020) Gemeenten kunnen ook de komende 4 jaar terecht bij het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het servicepunt is in 2001 ingericht voor Noord-Hollandse gemeenten die vragen hebben over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
 • Meer zonnepanelen op schooldaken in Noord-Holland

  (19 februari 2020) Op nog 1.046 schooldaken in Noord-Holland kunnen zonnepanelen geplaatst worden of is er ruimte voor extra panelen.
 • Circulaire geschenken: vogelhuisjes, koffiekoppen, sjaals en vazen

  (06 februari 2020) Bakkie Trots, Merel Karhof, JST Woodworks van Studio NIM en Aiymes hebben donderdag 6 februari de challenge van de provincie Noord-Holland gewonnen. Zij kwamen met het beste idee voor een circulair relatiegeschenk van de provincie.
 • Studenten zoeken tweede bestemming voor interieuronderdelen NS-treinen

  (06 februari 2020) De provincie Noord-Holland en de NS dagen studenten van de Hogeschool Inholland de komende maanden uit tijdens de NS Circular Challenge. De uitdaging: vind een hoogwaardige, tweede bestemming voor interieuronderdelen uit oude NS-treinen.
 • Circulaire Houtketens winnen award

  (03 februari 2020) Provincie Noord-Holland en Dr 2 New Economy hebben de Circular Award Public 2020 gewonnen met hun pilots Circulaire Houtketens. Zij ontvingen deze prijs in de categorie Public.
 • Start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

  (30 januari 2020) De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverlichting. Met de vervanging zet de provincie een belangrijke stap in het verduurzamen van haar infrastructuur.
 • Start verduurzaming sportsector

  (23 januari 2020) Gedeputeerde Zita Pels heeft namens de provincie Noord-Holland op 23 januari de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. In deze Routekaart staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil brengen. De provincie wil hier een bijdrage aan leveren.
 • Gedeputeerde Zita Pels bezoekt zeewierlaboratorium

  (16 januari 2020) Voor de provincie Noord-Holland zijn schone brand- en grondstoffen de toekomst.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

  (14 januari 2020) De provincie Noord-Holland gaat samen met het Rijk, diverse gemeenten en provincies werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. De provincie sluit hiervoor aan bij het Schone Lucht Akkoord van het Rijk.
 • SolaRoad richt zich op fietspad

  (11 december 2019) De provincie Noord-Holland heeft besloten om de kennis die opgedaan is in de pilot zwaar verkeer op Schiphol te gebruiken voor de doorontwikkeling van zonnewegen op fietspaden.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • 3 provincies klaar voor elektrisch rijden

  (27 november 2019) Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren.
 • Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen

  (25 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4% wordt daar nu van gebruikt.
 • Provincies scharen zich achter klimaatakkoord

  (22 november 2019) De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.
 • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

  (20 november 2019) In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.
 • Provinciale Staten steunen klimaatakkoord

  (18 november 2019) Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november in met het klimaatakkoord. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.
 • 22 bedrijven aan de slag met circulair ondernemen

  (07 november 2019) 22 bedrijven uit Noord-Holland Noord zijn op 4 november gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge: een initiatief van de provincie Noord-Holland, Rabobank en KPMG. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen.
 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019) De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 • Scholieren bedenken beste circulaire idee

  (01 november 2019) Als het aan de leerlingen van klas 1e van het Petrus Canisius College in Heiloo ligt, komt er een Happy Speelgoedfabriek.
 • Uitsluitend duurzame energie voor 8 provincies

  (31 oktober 2019) Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk.
 • PDENH investeert in duurzame tankcontainers van CPT

  (29 oktober 2019) CPT, producent van lichte composieten tankcontainers, ontvangt financiering van PDENH. Met de financiering draagt PDENH bij aan reductie van de co2-uitstoot van de logistieke sector.
 • Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie

  (18 oktober 2019) De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.
 • Circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers

  (17 oktober 2019) Circulaire economie: het is een hot begrip in ondernemersland. Maar wat is het en waar liggen de kansen voor Noord-Hollandse bedrijven? Rabobank deed samen met KPMG onderzoek en wil samen met de provincie Noord-Holland de kansen in de circulaire economie omzetten naar realiteit. Daarom ontving gedeputeerde Zita Pels van provincie Noord-Holland op 15 oktober de resultaten van deze zogenoemde circulaire regioscan. Pels gaf aan blij te zijn met het onderzoek: “Het bevestigt dat er in onze provincie veel kansen liggen voor innovatieve ondernemers. De uitdaging is groot. We moeten veel effectiever met onze grondstoffen omgaan. Zodat ook toekomstige generaties gezond en goed kunnen leven.”
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

  (10 oktober 2019) De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar).
 • PDENH en Rockstart investeren in Dexter Energy Services

  (09 oktober 2019) De Amsterdamse ontwikkelaar van intelligente energievoorspellings- en optimalisatiesoftware Dexter Energy Services ontvangt een forse kapitaalinjectie van een consortium, bestaande uit PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland), Rockstart, Stephen Asplin en Andreas Gelfort.
 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Noord-Holland investeert extra in duurzaamheid

  (02 oktober 2019) Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is opnieuw in omvang uitgebreid. Sinds 1 oktober 2019 heeft het fonds 85 miljoen euro ter beschikking om te investeren in bedrijven en projecten die Noord-Holland duurzamer maken.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • 8 provincies gaan voor duurzame energie

  (01 oktober 2019) 8 provincies tekenen op 31 oktober 2019 samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten.
 • Bijzonder initiatief biodiversiteit: Bloemenzaadmengsel N508 Oterleek

  (24 september 2019) Het behoud en stimuleren van biodiversiteit staat bij de provincie Noord-Holland en haar gebiedsaannemer BAM-Engie-Krinkels hoog op de agenda. De verschillende soorten flora en fauna houden namelijk de natuur in balans: een belangrijke voorwaarde voor een duurzame wereld, nu en straks.
 • Bezoek de eerste biobased proeftuin in Noord-Holland

  (04 september 2019) Op zaterdag 12 oktober stelt de provincie Noord-Holland in samenwerking met aannemer Dura Vermeer de allereerste biobased proeftuin in Noord-Holland open voor bezoekers.
 • Waterstof en warmtenetten nodig voor ontlasten elektriciteitsnet Noord-Holland

  (04 juli 2019) Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander.
 • Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt

  (28 juni 2019) Niet alleen het Rijk zet een stevige stap in de richting van energietransitie. Ook Noord-Holland gaat vol aan de slag voor het klimaat. De provincie zet fors in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners.
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019: 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

  (16 mei 2019) Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni staan de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie centraal.
 • Provincie versoepelt voorwaarden subsidie InVesta

  (16 mei 2019) De provincie Noord-Holland wil dat bedrijven zich snel kunnen vestigen op InVesta, het expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie in Alkmaar.
 • Noord-Hollands duurzaamheidsfonds met 11 miljoen verhoogd

  (15 mei 2019) Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert in duurzame bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.
 • Bezoek de Westfriese week van de circulaire economie

  (08 mei 2019) Wil jij duurzamer ondernemen? Kom dan van 13 tot en met 17 mei naar de 1ste Westfriese week van de circulaire economie. Met inspirerende activiteiten, masterclasses en rondleidingen op diverse locaties.
 • Meer registraties geuroverlast

  (02 mei 2019) In 2018 is er meer geuroverlast geregistreerd dan in 2017. In totaal nam het aantal registraties toe met 23%. Dit staat in het jaarverslag over het eNose-netwerk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 • Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

  (26 april 2019) De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van € 550.000 wordt het € 1.072.000.
 • Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 bekend

  (23 april 2019) De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 maakt de provincie inzichtelijk welke activiteiten in 2019 worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.
 • Bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst

  (12 april 2019) Van het aantal pakketten dat retour wordt gestuurd tot het lokaal hergebruiken van onder meer metalen, papier en karton. Tijdens het symposium Circulaire werklocaties 2050 presenteerden architecten, ontwerpers en adviseurs hun kijk op de bedrijventerreinen en kantoorparken in 2050.

Uitgelicht