Circulaire Business Track Agro

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design track voor bedrijven uit de agrarische sector.

De Track is een 3-daags programma waarin je diepgaand en praktisch kennis maakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circulaire Business Design track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en circulaire business te creëren.

De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie  en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Veel van de genoemde onderwerpen zijn te vatten onder het kopje “circulaire economie”. En binnen dat kader ontstaan ook nieuwe marktkansen voor bedrijven die vroegtijdig innoveren. Er komen financieringsregelingen, ketens werken aan gezamenlijke oplossingen en circulaire business modellen bieden de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen het eigen bedrijf.

Een product kan op diverse manieren betekenis hebben voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. De winst van een product zit bij circulaire business niet meer alleen in het produceren en verkopen, want er zijn veel manieren waarop je nog langer bij jouw product betrokken blijft en toegevoegde waarde en inkomsten genereert. De Circulaire Business Design Track is daarbij een hulpmiddel om tot deze nieuwe circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen.

Tijdens de Track ontdek je welke kansen circulair ondernemen jouw bedrijf biedt. Je ontdekt nieuwe businesskansen en verkent slimme ontwerpstrategieën voor je product en je onderneming. Je gaat naar huis met een circulair klantaanbod en een concreet plan om je circulaire ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast ontmoet je inspirerende circulaire ondernemers en profiteer je van de cases en kennis die is opgebouwd bij het begeleiden van de 350  bedrijven die eerder aan Circo hebben deelgenomen.

Ervaringen van bedrijven

  • “Deze workshop track vormt voor mij een bevestiging van het potentieel van de circulaire economie en de economische waarde van deze economie voor bedrijven.” - Freek Huijsmans, Oomen Groep
  • “Door CIRCO hebben we beter inzicht en structuur gekregen in onze doelstellingen. We kunnen van alles willen, maar nu weten we ook hoe je dat kan doen.” – Interstuhl
  • "Nu hebben we een goede pitch waar op kunnen doorborduren en aan kunnen schaven. Er staat nu iets concreets en dit geeft handvatten om het breder uit te trekken in de organisatie en naar de partners die nodig zijn." - Janine de Roller, Dopper

Meer weten of aanmelden?

Laat dan je gegevens achter via deze link. Je krijgt dan informatie en blijft op de hoogte.

Uitgelicht