Programma Circulaire Business Track Agro

De Circulaire Business Design Track bestaat uit 3 eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van 1 maand. Tijdens deze CIRCO workshop ga je met 10-tal andere bedrijven uit de Agro-sector in Noord Holland op zoek naar kansen waarin je de principes van de circulaire economie toepast voor jouw bedrijf. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor toepassing in je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en business modellen. Daarnaast ontmoet je inspirerende circulaire collega ondernemers.

Dag 1: Ontdekken

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je raakt geïnspireerd door voorbeelden van bedrijven die al bezig zijn in de circulaire economie. Je leert hoe je tot innovatieve circulaire businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire design principes. Je ontdekt waar de kansen voor je bedrijf liggen.

Dag 2: Toepassen

In de tweede workshop ga je gericht aan de slag met circulaire design strategieën en businessmodellen. Welke circulaire producten, diensten en businessmodellen kun je ontwikkelen om de kansen binnen je eigen bedrijf te benutten? Het levert nieuwe mogelijkheden op die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden tot volledig nieuwe concepten voor toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

Dag 3: Implementeren

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Je kijkt naar de technische en commerciële haalbaarheid van je bedachte producten, diensten en businessmodellen. Wat heeft het voor gevolgen voor je bedrijfsvoering en wat is je circulaire impact? Je stelt een actieplan op en verlaat de workshop met tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een toekomstbestendige koploper.

Voor wie?

Deze track wordt voor de eerste keer gehouden en is speciaal gericht op bedrijven in de Agro-sector in de provincie Noord-Holland.

Per bedrijf doen bij voorkeur 2 personen mee, iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of innovaties in de bedrijfsvoering  en een tweede persoon die in contact staat met klanten en andere stakeholders. Mocht het voor jouw bedrijf een overwegend bezwaar zijn om met 2 personen mee te doen, dan kan dat op het inschrijfformulier worden aangegeven. In dat geval wordt gekeken of het mogelijk is om met een ander bedrijf samen te werken.

Kosten

Deelname is gratis voor agrarische bedrijven uit de provincie Noord Holland.

De totale kosten van € 2.000 per bedrijf worden door de provincie Noord Holland, CIRCO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gefinancierd. Als een bedrijf zonder goede redenen de track, bestaande uit deelname aan de 3 workshops, niet volledig doorloopt, wordt een rekening gestuurd van € 500.

Workshops op 1, 15 en 29 maart 2019

De 3 workshops vinden plaats op 1, 15 en 29 maart 2019 op een nog te bepalen plaats binnen de provincie Noord-Holland.

Meer weten of aanmelden?

Laat dan je gegevens achter via deze link. Je krijgt dan informatie en blijft op de hoogte.

Uitgelicht