Actueel

  • Vergunning voor nieuwe filter sinterkoeler Tata Steel

    (23 maart 2020) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een vergunning verleend aan Tata Steel voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De uitstoot wordt hiermee verminderd.
  • Vervolgstappen onderzoek gezondheid IJmond

    (06 februari 2020) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De eerste tussenresultaten worden in de zomer van 2020 verwacht.

Uitgelicht