Maatregelen tot nu toe

Sinds voorjaar 2018 is regelmatig sprake van stofemissies vanaf het terrein van Tata Steel. Deze uitstoot is afkomstig van het bedrijf Harsco. Dit bedrijf ontzwavelt en ontslakt onder meer ruwijzerafval van Tata Steel.

Maatregelen tegen de uitstoot

Om de overlast van de grafietregens te stoppen heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) in opdracht van de provincie de volgende maatregelen genomen:

  • Intensivering toezicht: de omgevingsdienst heeft in het voorjaar 2018 het toezicht op de naleving van de vergunning geïntensiveerd.
  • Waarschuwingsbrief: in juli 2018 is een waarschuwingsbrief gestuurd naar Harsco om de grafietuitstoot te stoppen.
  • Last onder dwangsom 1: per 1 november 2018 heeft de omgevingsdienst per waargenomen incident een last onder dwangsom opgelegd van € 5.000 voor maximaal 30 keer (verbeuringen). Eind januari 2019 is na 30 verbeuringen een verhoogde last onder dwangsom opgelegd.
  • Last onder dwangsom 2: Harsco voldeed in januari 2019 nog niet aan de voorwaarden en daarom is een verhoogde last onder dwangsom van € 25.000 opgelegd per overtreding met een maximum van 12 verbeuringen. Er zijn tot half september 11 dwangsommen opgelegd voor vertredingen. 
  • Verscherpt toezicht: in januari 2019 is Harsco onder verscherpt toezicht gesteld. Het toezicht op naleving is geïntensiveerd.
  • Vergunningsprocedure voor bouw hal: in januari 2019 is de voorbereiding van de vergunningsprocedure gestart voor de bouw van een hal waarin restproduct verwerkt kan worden.

Als uiterste maatregel kunnen de activiteiten worden stilgelegd. De maatregelen moeten zoals dat heet ‘proportioneel en effectief’ zijn. De voorwaarden hiervoor zijn wettelijk bepaald.

Definitieve oplossingen

Harsco en Tata Steel werken aan een definitieve oplossing om te zorgen dat er bij de verwerking van de Roza-slak geen grafiet meer kan vrijkomen. Zo is er een vergunning aangevraagd voor de bouw van een gesloten hal waarin eventueel vrijgekomen deeltjes grafiet worden opgevangen.  Deze oplossing is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed. Deze tijd is nodig voor voorbereiding, vergunningverlening en bouw van de hal. De OD NZKG spant zich in om de vergunningsprocedure voortvarend te behandelen en het proces van deze aanvraag te versnellen. In de tussentijd wordt gewerkt aan maatregelen om de overlast van de grafietregen te voorkomen. Harsco heeft in de afgelopen tijd verschillende maatregelen genomen om de stofoverlast te verminderen: de slakpannen worden op een andere manier gekiept, het gebruik van sproeiwater vermindert stofoverlast, risico-slakpannen worden gemonitord en er zijn extra slakpannen aangeschaft om de slakken langer te laten afkoelen. 

Voor de toelichting van Tata Steel en Harsco zie de factsheets op deze pagina.

Voor de toelichting van Tata Steel en Harsco zie de factsheets op deze paginaTata Steel heeft de Roadmap 2030 gepresenteerd. Dit is een plan van Tata Steel voor het verminderen van verschillende vormen van overlast. De provincie en de gemeenten hebben op de Roadmap 2030 gereageerd (pdf, 2.6MB). 

Uitgelicht

Factsheets