Wat is grafietregen?

Grafiet is een restproduct dat vrijkomt bij de productie van staal. Het grafiet is afkomstig van Harsco, dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden slak verwerkt. Bij de verwerking van slak komen stoomwolken vrij en daar zitten soms grafietdeeltjes in. De wind neemt de stoomwolken mee en door condensatie komt het stof op de grond terecht. Dat zijn de zogenaamde grafietregens.

Samenstelling grafietregens

Het neergekomen stof bestaat uit grafiet (een koolstof), converterslak, zand, organisch materiaal en overig. Converterslak is een bijproduct van de staalproductie en bestaat uit meerdere mineralen zoals brownmilleriet, calciet, wuestiet en larniet.

In de presentatie van de GGD Kennemerland van 28 november 2018 was deze chemische samenstelling te zien:

Dorpsraad mg/kg Tata Steel (hoogste waarden 4 monsters) mg/kg
Vanadium 940 Koolstof  300000
Zink 450 IJzer 243000
Chroom 310 Calcium 237000
Lood 66 Magnesium 44000
Barium 75 Mangaan 27000
Koper 44 Aluminium 15000
Nikkel 23 Zwavel 9000
Kobalt 20 Tin 6000
Tin 8,3 Waterstof 5000
Arseen 4,5 Vanadium 4000
Cadmium 1,1 Stikstof 2000
    Chroom 1300
    Nikkel 700
    Zink 300
    Lood 11


De waarden van de stofmonsters zijn door Tata Steel en de dorpsraad in september 2018 waargenomen op verschillende locaties in Wijk aan Zee.  

Voor en tijdens de informatieavond van 28 november 2018 is een aantal vragen gesteld. De vragen en antwoorden leest u op deze pagina.

Uitgelicht