Arbeidsmarkt & Onderwijs

Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie.

De arbeidsmarkt verandert regelmatig, net als het onderwijs. De provincie Noord-Holland speelt in op deze veranderingen. Met als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en de economie te versterken. De provincie werkt hierbij samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden rond mbo-techniekcampussen. De nadruk ligt vooral op techniek.

Tekort aan technisch personeel

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die de provincie ondersteunt zijn de Amsterdam Economic Board (AEB) en de Techniekraad Noord-Holland. De provincie richt zich vooral op techniek, omdat er te weinig technisch personeel is. Techniek is belangrijk in onder andere de ICT, agrarische sector en food, (wind)offshore en in de zorg. De provincie gaat ervan uit dat juist technische vernieuwingen kunnen helpen om onze economie concurrerend te houden.

Werkambassadeur

Sinds januari 2016 heeft de provincie de heer Dook van den Boer als werkambassadeur aangesteld. De werkambassadeur signaleert kansen en brengt verantwoordelijke partijen in de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij elkaar. Dit kunnen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Holland zijn. De werkambassadeur zal de provincie tot 31 december 2019 vertegenwoordigen. Vragen of ideeën kunt u mailen naar de werkambassadeur: werkambassadeur@noord-holland.nl.