Belemmeringendialoog circulaire economie

Bedrijven in Noord-Holland lopen soms tegen belemmeringen aan bij het circulair benutten van productieresiduen. Provincie Noord-Holland hoort graag welke regels bedrijven hinderen. Meld het dan!

Over de dialoog

Bedrijven in Noord-Holland kunnen zich tot 1 mei 2018 bij de provincie melden als zij door regels van de provincie of een gemeente worden gehinderd in het (her)benutten van hun productieresiduen en andere reststromen. Die (her)benutting kan op het bedrijf zelf plaatsvinden. Maar het is ook mogelijk dat een ander bedrijf de stoffen of materialen goed kan gebruiken. Soms wordt een waardevolle reststroom voor ‘afval’ aangezien. Is dat onterecht? Meld het dan!

De provincie gaat samen met u naar een circulaire oplossing zoeken voor waardevolle reststromen die volgens u door overbodige regels onnodig uit de kringloop ‘weglekken’.

Belemmeringen kunnen te maken hebben met milieuregels of met ruimtelijk beleid, juridisch of logistiek zijn of zelfs voortkomen uit onduidelijke communicatie met de overheid. Meld ze ons allemaal.

Aanmelden

Aanmelden kan via ons contactformulier. Na aanmelding neemt de provincie zo snel mogelijk contact op en wordt het verdere traject besproken.
 

Partners

Waste Value Enigneering

Waste value engineering

 

Lobry Organisatieontwikkeling

Lobry organisatieontwikkeling

 

Contact

Neem contact op met het team van de belemmeringendialoog:

Niek Hinsenveld

Niek Hinsenveld, provincie Noord-Holland
06 - 31 99 90 03
hinsenveldn@noord-holland.nl

Jan IJzerman

Jan IJzerman, Waste Value Engineering
06 - 50 48 79 45
info@wastevalueengineering.nl
 

Uitgelicht