Over het programma

Het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed ondersteunt kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwen die zij in eigendom hebben.

Het ontzorgingsprogramma is een samenwerking van de 12 provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Het programma loopt van 2021 tot en met 2024 en is gericht op:

  • Eigenaren van dorpshuizen, buurt- en wijkcentra
  • Culturele ANBI’s met vastgoed in eigendom
  • Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente
  • Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022 (het gaat hier om dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en sportaccommodaties) 

Kijk bij Doelgroepen voor een omschrijving per doelgroep of deze op u betrekking heeft.

De kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren krijgen ondersteuning en begeleiding op maat. De begeleiding van de deelnemers gaat van vraag en ideevorming tot aan uitvoering. Daarbij krijgen zij antwoord op vraagstukken rondom wetgeving, technische toepassingen en financiering. Het resultaat is een concreet pakket aan maatregelen dat uitvoerbaar en financieel haalbaar is én effectieve verduurzaming opleveren. 

Screenshot kaart Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Kijk in de viewer 'Verduurzaming maatschappelijk vastgoed'
 welke organisaties deelnemen aan het ontzorgingsprogramma.

Aanmelden

Wilt u ook gebruikmaken van dit programma? Meld u dan aan via dit aanvraagformulier.