Noord-Holland Noord: Biomassa Circulair (Circle Economy)

(pdf, 16MB)

In het kader van het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord heeft Circle Economy de biomassastromen in dit deel van Noord-Holland geïnventariseerd en onderzocht wat de kansen zijn op het inzetten van deze stromen voor de circulaire economie.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Noord-Holland Noord: Biomassa Circulair (Circle Economy) (pdf, 16MB)

Uitgelicht