Wind op land

De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is gerealiseerd door bestaande windturbines. Bovendien wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd van circa 250 MW. De provincie heeft de vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Holland Kroon, Amsterdam en Velsen.

Over het project

De provincie bepaalt waar windparken mogen komen, de bouw ervan is in handen van de initiatiefnemers van windprojecten. De provincie realiseert ruimte voor de 685,5 MW op 4 manieren:

  1. De provincie werkt mee aan het windpark Wieringermeer (circa 250 MW).
  2. De provincie past de overgangsregeling uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) toe bij aanvragen voor windturbines die vóór 11 april 2011 zijn binnengekomen. Zie bijvoorbeeld het Windpark Westfrisia.
  3. De provincie zorgt ervoor dat windparken in lijnopstellingen van minimaal 6 windturbines worden gerealiseerd. Verder worden per turbine ten minste 2 verouderde turbines gesaneerd. Dat gebeurt op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
  4. De provincie behoudt het vermogen van turbines die jonger zijn dan 10 jaar en in 2020 het einde van hun economische levensduur nog niet bereikt hebben.

Kaart

Kaarviewer Wind op land

Contact

U kunt contact opnemen via post@noord-holland.nl of (023) 514 31 43.