Over het project

De provincie bepaalt waar windparken mogen komen, de bouw ervan is in handen van de initiatiefnemers van windprojecten. De provincie realiseert ruimte voor de 685,5 MW op 4 manieren:

  1. De provincie werkt mee aan het windpark Wieringermeer (circa 250 MW).
  2. De provincie past de overgangsregeling uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) toe bij aanvragen voor windturbines die vóór 11 april 2011 zijn binnengekomen. Zie bijvoorbeeld het Windpark Westfrisia.
  3. De provincie zorgt ervoor dat windparken in lijnopstellingen van minimaal 6 windturbines worden gerealiseerd. Verder worden per turbine ten minste 2 verouderde turbines gesaneerd. Dat gebeurt op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
  4. De provincie behoudt het vermogen van turbines die jonger zijn dan 10 jaar en in 2020 het einde van hun economische levensduur nog niet bereikt hebben.