Windpark Groetpolder in Hollands Kroon

Het bestaande windpark Groetpolder wordt geherstructureerd door Windmolens Groetpolder B.V. 12 van de 19 windturbines in het park ten noordoosten van Lutjewinkel en winkel worden verwijderd. Er komen 6 nieuwe grotere turbines. De resterende 7 windmolens blijven als duidelijke aparte lijn staan. 

De huidige 19 turbines hebben een masthoogte van 46 meter en een rotordiameter (van het ene wiekpunt naar het andere wiekpunt) van 43 meter. De nieuwe turbines zijn hoger:

  • masthoogte: 99 meter
  • diameter rotor (van het ene wiekpunt naar het andere wiekpunt): 100 meter

De nieuwe turbines hebben een vermogen van in totaal 15 MW. De 12 windturbines die worden gesloopt, hadden een vermogen van 7,2 MW. De herstructurering levert dus meer schone energie op.

Status

Voor dit park heeft Gedeputeerde Staten de vergunning afgegeven.

Serie windmolens op een rij

Uitgelicht

Documenten