Windpark Waardpolder in Hollands Kroon

Windpark Waardpolder wordt geherstructureerd door WP Energiek B.V. De 19 turbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Deze nieuwe windmolens hebben bij elkaar een groter vermogen dan de oude turbines.

Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kWh per turbine. Het totale vermogen is 4,75 MW. De huidige turbines hebben een masthoogte van 31 meter en diameter van de rotor (van het ene wiekpunt naar het andere wiekpunt) is ook 31 meter.

De 6 nieuwe windturbines zijn hoger:

  • masthoogte: tussen de 117 en 120 meter
  • diameter rotor (van het ene wiekpunt naar het andere wiekpunt): tussen de 114 en 132 meter

Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5 MW per windturbine. Het totale vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 MW en 30 MW. Dit is dus een stuk hoger dan de oude windturbines.

Status

Voor dit park hebben Gedeputeerde Staten de vergunning verleend.

Zie ook de website van windpark Waardpolder.

Halve mast en wieken van de windmolen