Actueel

  • Vergunningverlening gaat weer van start

    (08 oktober 2019) Vergunningverlening gaat weer van start Afbeelding De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.
  • Provincie investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit

    (19 september 2019) Provincie investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit, foto Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim € 230 miljoen in natuur. Dat staat in het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024. Ook komt er ruim € 44 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer, uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en agrarisch natuurbeheer.

Uitgelicht