Haarlemmermeer

Het Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer, Haarlemmermeersebos en de Amstelveense Poel en Groene Weelde maken deel uit van dit gebied. En natuurlijk de Haarlemmermeerpolder: vroeger water, tegenwoordig een weidegebied.

Hier is ook Eendenkooi Stokman, op een landtong die in het vroegere Spieringmeer lag. Vanouds ingericht om wilde eenden te vangen, is het nu een natuurgebiedje. De verborgen kooiplas en de omringende bosjes en weilanden zijn een toevluchtsoord voor allerlei soorten eenden, roofvogels en weidevogels.  

In het Amsterdamse Bos komen jaarlijks miljoenen bezoekers ontspannen of een evenement bezoeken. Dit grote bos is ooit op polderland aangelegd en staat daarom op een kleibodem, zeldzaam in Nederland. Na bijna 90 jaar is het uitgegroeid tot een prachtig parkachtig landschap, met veel oudere bomen, waterpartijen, en unieke planten als de insecten etende ronde zonnedauw. Het Nieuwe Meer, dat de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder verbindt met stadsriviertje de Schinkel, vaart wel bij waterrecreanten. Dieren als de waterspitsmuis, ringslang, roerdomp en blauwborst profiteren van het rietmoeras op de grens van het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. 

Schermafbeelding kaart deelgebied Haarlemmermeer
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Haarlemmermeer
(pdf, 7 MB)

Wat er gebeurt

Kern van het Natuurnetwerk is het versterken en verbinden van natuurgebieden. Verbetering van kwaliteit van de gebieden moet leiden tot parkachtige percelen, gevarieerde, oude loofbossen, waterrijke gebieden en (schrale) graslanden, verbonden door groene linten in het landschap. Eén van die initiatieven is de samenwerking met agrariërs in greenBASE Haarlemmermeer.

Juist in dit drukke gebied is het van belang te werken aan droge en natte natuurverbindingen. De ruimtelijke plannen van de regio (MRA en Park 21) bieden daar kansen toe. Tot slot is er aandacht voor de waterkwaliteit. Schoner water helpt broedvogels, waterspitsmuis, ringslang en in de toekomst ook de otter.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen via Natuurnetwerk.zuid@noord-holland.nl.