Actueel

  • Provincie Noord-Holland versterkt natuur Waterland-Oost

    (28 januari 2022) Voor het beschermen van de kwetsbare natuur in Waterland-Oost is een ontwikkelvisie opgesteld voor het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes.
  • Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

    (26 januari 2022) Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbindt natuurgebieden met elkaar. Zeldzame planten en dieren krijgen zo meer kans zich te verspreiden. Voor een optimaal netwerk is het nodig om op sommige plekken de grens aan te passen. Voor de belangrijkste aanpassingen neemt de provincie Noord-Holland nu een concept-besluit.

Uitgelicht