Planning

Natuurgebied Start werkzaamheden
Hanenplas

De werkzaamheden zijn afgerond.

Dorpzicht De werkzaamheden zijn afgerond.
 
De Bol

De werkzaamheden zijn afgerond.

Waalenburg

De grote inrichtingswerkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Stapsgewijs wordt sinds 2019 jaarlijks het waterpeil opgehoogd. 

In het najaar van 2022 wordt het oude watersysteem teruggebracht door een deel van de oude hoofdwatergang te dempen en de kreken aan elkaar te koppelen. Daarnaast vindt een aantal onderhoudswerkzaamheden plaats aan dammen en stuwen in het gebied.

Uitgelicht