Meedenken

De provincie wil graag dat omwonenden en gebruikers van het gebied meedenken en -praten over het ontwerp van de natuurverbinding over de N525. Door inbreng te vragen op het ontwerp van de natuurverbinding ontstaat draagvlak voor het project.

Dit kan op de verschillende manieren:

 • Inbreng via participatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.
  Er worden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de stand van zaken gemeld, is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te geven. Daarnaast zijn er keukentafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt individueel met belanghebbenden gesproken.
   
 • Meedenken en adviseren
  Voor het opstellen van verschillende varianten van het ontwerp wordt een begeleidingsgroep samengesteld. De begeleidingsgroep bestaat uit verschillende betrokkenen. 

Keukentafelgesprekken

Het realiseren van een natuurverbinding is geen gemakkelijke opgave. Er moeten telkens afwegingen tussen landschap, natuur, recreatie en duurzaamheid worden gemaakt. Om dat goed te kunnen doen, wordt de inbreng van omwonenden en belangstellenden op prijs gesteld.

Van 24 februari tot en met 6 maart worden keukentafelgesprekken georganiseerd. Ga met medewerkers van de provincie Noord-Holland in gesprek door vragen te stellen en ideeën te delen. De gesprekken worden ook gebruikt om zoveel mogelijk kennis uit het gebied op te halen.

Van de opbrengst uit alle gesprekken een document gemaakt dat  door de begeleidingsgroep wordt gebruikt om te komen tot een gedragen voorontwerp.

Locatie

De gesprekken vinden plaats in het Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT in Laren.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier.

Begeleidingsgroep

Voelt u zich betrokken bij de (natuur)gebieden rondom de N525? Recreëert u regelmatig in het gebied of kent u het gebied goed? Kunt u over uw eigen belangen kijken om een groter doel te dienen? Dan is de provincie Noord-Holland op zoek naar u.

Voor het opstellen van verschillende ontwerpvarianten van de natuurverbinding wordt een begeleidingsgroep samengesteld. Deze zal bestaan uit verschillende betrokkenen. Samen met een ontwerpbureau gaat zij aan de slag met het ontwerp van de natuurverbinding.

Het document Opdracht Begeleidingsgroep Schetsontwerp Natuurbrug N525 beschrijft wat de begeleidingsgroep als opdracht meekrijgt, hoe zij werkt en aan welke randvoorwaarden zij zich moet houden.

Geïnteresseerd? Stelt u zich dan voor 14 maart 2020 beschikbaar als kandidaat en neem plaats in de begeleidingsgroep.

Opgeven kan via dit formulier.

In de week van 17 maart 2020 vindt de selectie plaats. Deze wordt uitgevoerd door het kernteam bestaande uit:

 • Jos Beumer – Projectleider provincie Noord-Holland
 • Marjolein van der Marel – gemeente Laren
 • Joost Volkers – gemeente Hilversum
 • Poul Hulzink – Goois Natuurreservaat

U wordt telefonisch benaderd over de uitslag.

Uitgelicht