Meedenken

De inbreng van inwoners is waardevol voor de provincie. Omwonenden en gebruikers van het gebied rondom de N525 worden daarom uitgenodigd om mee te denken en te praten over het ontwerp van de natuurbrug.

Voor de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp voor de natuurbrug wordt een meedenkgroep samengesteld. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen deelnemen en meedenken met de provincie. De meedenkgroep wordt gevraagd om zich te buigen over een aantal onderwerpen: sociale veiligheid, de zichtlijnen en de manier waarop de brug in het landschap past. Er worden concrete voorbeelden gebruikt waar de groep hun mening over geeft. De provincie is verantwoordelijk voor de uitwerking van het definitieve ontwerp.

In samenwerking met het Goois Natuurreservaat wordt de meedenkgroep ook gevraagd naar hun mening over de aanleg van nieuwe paden en een losloopgebied voor honden in de directe omgeving van de natuurbrug. 

Eerdere keuzes die zijn gemaakt over de nut en noodzaak van een natuurverbinding, de verschillende opties en recreatief medegebruik worden nadrukkelijk niet opnieuw besproken in de meedenkgroep.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de meedenkgroep? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar natuurbrugwesterheide@noordholland.nl. We verwachten dat de meedenkgroep in de eerste helft van 2023 van start gaat. 
 

 

Uitgelicht