Over het programma

Bij de Oostelijke Vechtplassen zijn 21 (semi-)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers betrokken. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken.

In het gebiedsakkoord is de ambitie uitgesproken om de komende 10 jaar te werken aan een forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld  tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Wandelen langs de waterkant

 

 

Uitgelicht