Informatie baggeraanpak (deel 3, februari 2021)

(02 februari 2021)

Vooraf…

Welkom bij dit 3e deel van de informatie over de baggeraanpak. 
In dit deel nemen we u graag mee langs een aantal omgevingsaspecten rondom een weilanddepot. Ten eerste enkele beeldimpressies: hoe ziet een weilanddepot er eigenlijk uit, welke impact heeft het op het landschap? Verder gaan we nader in op mogelijke verkeersoverlast en de mogelijke stankoverlast bij een weilanddepot. Over deze laatste onderwerpen, mogelijke verkeers- en stankoverlast bij een weilanddepot, ontvingen we veel vragen. Tijd om mensen uit de omgeving aan het woord te laten.

‘Stankoverlast? Nee hoor!’

U las het al in het 1e deel van de informatie over de baggeraanpak: we verwachten geen stankoverlast. Stank wordt namelijk veroorzaakt door veel halfverteerde plantenresten in de bagger. De bagger uit de plassen bevat echter vooral veen, slib en oude, vergane waterplanten en ander organisch materiaal, waarvan we geen stankoverlast verwachten. 
Uit de 2 eerdere proefprojecten ‘Legakkers’ (in onder andere de Muyeveldse Wetering), waar dezelfde bagger uit de plassen is gebruikt, hoorden we ook terug dat er geen sprake was van stankoverlast. 

Hieronder leest u een aantal citaten van bewoners die in de nabijheid van een weilanddepot wonen of werken. Het betreffen (weiland) depots van bagger uit vergelijkbare plassen, die in vergelijkebare natuurgebieden liggen. Gezien de privacywet- en regelgeving hebben we de citaten van de betrokkenen en bewoners geanonimiseerd.

Uitspraken over bagger en stankoverlast van bewoners die dicht bij een weilanddepot wonen of werken

“Als projectbetrokkene bij het destijdse project Baggeren Reeuwijk kan ik in alle eerlijkheid zeggen dat de omgeving geen last van het nabijgelegen weilanddepot of de bagger heeft gehad. De bagger bij dat project zorgde niet voor stankoverlast. Dat bagger bij veengebieden niet stinkt, wisten we al wel maar het werd dus nog eens bevestigd.”

"Bagger uit de Loosdrechtse Plassen stinkt? Nee hoor! Mijn ervaring is dat bagger uit de Loosdrechtse Plassen helemaal niet met stank gepaard gaat. Op nog geen 50 meter van mijn recreatiewoning aan de Oud-Loosdrechtsedijk ligt een depot waarin bagger uit de plassen wordt gestort. In al die maanden dat ze daar aan het werk zijn heb ik er nooit iets van geroken, zelfs niet als ik in de tuin zit.”

“Ik woon in Molenpolder, daar is een tijdlang recht voor ons huis gebaggerd. Het weilanddepot is 100 tot 200 meter vanaf mijn huis en enkele hectaren groot. Ik heb absoluut nooit last van stank gehad, terwijl ik toch vrij dicht bij het project en het depot woon. Het klopt dus niet dat baggerwerk altijd met geuroverlast gepaard gaat. We zijn heel blij dat er gebaggerd is: ’s zomers kunnen we weer zwemmen.”

Beeldimpressies 

Hoe ziet een weilanddepot eruit? Speciaal om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we beeldimpressies gemaakt. Zoals u al eerder las, is er nog geen definitieve locatie voor een weilanddepot. Daarom hebben we impressies gemaakt vanuit zowel verschillende locaties bij Egelshoek als

Polder Mijnden

In de beelden hieronder ziet u een weilanddepot vanuit 3 verschillende richtingen. Steeds eerst met een kade die nog met grond is bedekt, want dat is zoals het depot er de eerste maanden uitziet. Eronder ziet u dan een kade die is ingezaaid met een gras-/bloemenmengsel. Zo ziet het depot eruit tijdens de rest van de drie jaar dat het er ligt. 

Kade met gras-/bloemenmengsel
Kade met gras-/bloemenmengsel.

1.    Animaties weilanddepot, 3 voorbeelden locatie Polder Mijnden
 
Polder Mijnden     Polder Mijnden 2

 

Polder Mijnden 3    Polder Mijnden 4

 

Polder Mijnden 5    Polder Mijnden 6
 

2.    Animaties weilanddepot, 4 voorbeelden locatie Egelshoek

 

Egelshoek     Egelshoek 2


Egelshoek 3    Egelshoek 4


Egelshoek 5    Egelshoek 6


Egelshoek 7    Egelshoek 8
 

Baggertransport: niet of nauwelijks verkeershinder

Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel vervoer over land er plaats vindt bij een weilanddepot. Hoe zit dat voor fase 1, dus voor het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse plas? Hoeveel tractoren, kranen en vrachtwagens verwachten we in welke periodes nodig te hebben en levert dat verkeershinder op? Om u daar een duidelijk beeld van te geven hebben we het overzicht gemaakt dat u hieronder vindt. Dat overzicht is gebaseerd op een mogelijk weilanddepot, danwel in de polder Mijnden, danwel in Egelshoek. 

Het is goed om te weten dat er bij een weilanddepot geen grondtransport plaatsvindt. De kades van het weilanddepot worden opgebouwd met de grond van het weiland. Vervolgens wordt de bagger uit de plassen per pijpleiding van de plas naar het weiland gepompt. Daar droogt de bagger uit, waarna er uiteindelijk circa 10 centimeter herbruikbare grond overblijft. Die grond wordt dan uitgespreid op het weiland, samen met de grond van de kades. Daarna is het weer een weiland. Dat betekent dat de verkeersbewegingen die voor een weilanddepot nodig zijn, alleen zijn bedoeld voor de aan- en afvoer van materialen, zoals kranen en bulldozers, een paar houten schotten, een keet en rijplaten.

Het overzicht van de benodigde verkeersbewegingen is opgesplitst in 3 fasen van een weilanddepot:

  1. De aanlegfase van het weilanddepot, gedurende 6 weken: 18 verkeersbewegingen voor de aanvoer en afvoer van 4 kranen/bulldozers en materiaal.
  2. De gebruikersfase van het weilanddepot, waarin beheer- en onderhoud moet plaatsvinden, gedurende 2 jaar en 9 maanden: 32 verkeersbewegingen voor de aanvoer en afvoer van kranen en tractoren (maaien). 
  3. De opruimfase van het weilanddepot, gedurende 6 weken: 22 verkeersbewegingen voor de aanvoer en afvoer van 4 kranen/bulldozers en materiaal.

In totaal gaat het dus over 72 ritten (download 79,4 kB) in 3 jaar, dus 36 ritten op en neer. Dat is gemiddeld 24 verkeersbewegingen per jaar, dus 12 ritten op en neer. Gemiddeld vindt er dus 1x per maand aan- en afvoer plaats. 

Bovendien is het goed mogelijk dat een lokale agrariër het onderhoud en het opruimen van het weilanddepot uitvoert, met zijn eigen materieel dat reeds lokaal aanwezig is. In dat geval zijn alleen de 18 verkeersbewegingen in de aanlegfase nodig. Dat betekent 18 ritten in 4 tot 6 weken, dus 3 tot 4 ritten per week. Goed te weten is dus dat er veel minder verkeer nodig is dan de meeste mensen denken. Er zal van verkeersoverlast niet of nauwelijks sprake zijn. Als de plannen verder zijn uitgewerkt en we meer informatie hebben, stemmen we de ritten natuurlijk ook nog met direct-aanwonenden af. Wat zijn goede momenten waarop het minder druk is, zijn er bepaalde wensen? Samen bepalen we dan welke dagen of tijdstippen mogelijk zijn en welke eventuele aanvullende maatregelen er voor een goede verkeersveiligheid nog gewenst zijn.

Tot en met maart: onderzoeken, afwegen, afstemmen

Tot en met maart staat er veel te gebeuren rond de 1e fase van het baggerprogramma. We zetten het voor u op een rij:

  • De lopende onderzoeken worden afgerond. Het gaat dan om onder meer de impact op ecologie en waterkwaliteit. Maar ook archeologisch onderzoek en onderzoek naar munitie, op locaties waar dat zou kunnen liggen.
  • We verwachten dat alle informatie die nodig is om afwegingen te kunnen maken, in februari beschikbaar is.
  • We zetten dan alle afwegingscriteria en mogelijke alternatieven op een rij.
  • Erna wordt er afgewogen welke locatie het meest geschikt is voor een depot.
  • In de tweede helft van februari stemmen we de onderzoeksuitkomsten en afwegingen af met betrokkenen uit de omgeving.
  • In maart bereiden we de besluitvorming voor, die naar verwachting eind maart plaatsvindt. 

We houden u vanzelfsprekend goed op de hoogte!
 

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 5, maart 2021

In deel 5 vindt u meer informatie over het stuurgroepbesluit van 31 maart 2021 over polder Mijnden zuidwest

Deel 4, maart 2021

In deel 4 leest u over de voortgang in de Baggeraanpak, afwegingscriteria, diverse onderzoeken (impact op de waterkwaliteit en waardevolle planten- en diersoorten), geur en verkeer en de komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart.

Deel 3, februari 2021

In deel 3 geven we u enkele beeldimpressies en leest u meer over mogelijke verkeers- of stankoverlast bij een weilanddepot.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.