Aanpak zwevend slib

(16 juli 2019)

Om de bevaarbaarheid, de helderheid en de ontwikkeling van waterplanten in de Loosdrechtse plassen te verbeteren, wordt momenteel een plan van aanpak ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ gemaakt. Doelstelling van dit plan is te komen tot een gedegen uitvoering, met oog voor zowel de ruimtelijke als de ecologische en de recreatieve opgaven in het gebied.

Belangrijke opgaven in het gebied zijn bijvoorbeeld het verwijderen van overtollig veenslib, het herstel en behoud van de legakkerstructuur, de aanleg van natuur- en recreatie-eilanden, aanleg van luwtemaatregelen, toekomstbestendige opslaglocaties voor herbruikbare grond en bagger en de ontwikkelplekken voor waterplanten.

Onderdeel van het plan van aanpak zijn onderzoek, analyse en een reeks van expertgesprekken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het voorkomen van ‘opwoeling’ en het verbeteren van de lichttoegankelijkheid. Het plan van aanpak wordt naar verwachting deze zomer besproken in de regiegroep en stuurgroep. Wanneer duidelijkheid is over de afzonderlijke deelprojecten zoals de aanleg van natuur- en recreatie-eilanden, de luwtemaatregelen en eventuele nieuwe pilots worden de belanghebbenden en de directe omgeving betrokken.

Uitgelicht

Downloads