Planning

Mijlpalen Zwevend Slib en Waterplanten
Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschot Afgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebied Voorjaar 2020
Nu: planuitwerking
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weersloot Voorjaar 2020
Nu: planuitwerking
Waterplantenkansenkaart Afgerond
Dynamisch slibmodel: opstellen Afgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodel Voorjaar 2020
Permanente* en mobiele* luwtestructuren: onderzoek en ontwerp Voorjaar 2020
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodel Medio 2020
Pilot mobiele luwtestructuur n.t.b.
Waterplanten onderzoek: onderzoek naar waterplanten Najaar 2020
Pilot waterplanten n.t.b.
Realisatie luwtestructuren 2022

Permanente structuren worden bij voorkeur op een natuurlijke manier aangebracht. Mobiele structuren worden kunstmatig aangelegd en kunnen periodiek worden weggehaald om ruimte te bieden aan de watersport.

Uitgelicht