Realiseren ecologische verbindingen tussen gebieden

(19 april 2018)

Het verbinden van natuurgebieden (ontsnipperen) is onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk en maakt het voor planten en dieren mogelijk om door wegen geïsoleerde natuurgebieden te blijven bereiken. Om een groter aaneengesloten gebied te creëren, zijn er in de Oostelijke Vechtplassen verschillende locaties aangewezen waar de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren en Natuurmonumenten verbindingen gaan aanleggen.

Met de aanleg van (fauna)passages kunnen dieren als de otter, de marter en de das zich zonder gevaar over een breder gebied verplaatsen en wordt hun overlevingskans groter.

Uitgelicht