Recreatieve routes en natuur-en landschapsbeleving

Er worden ontbrekende schakels uit het wandelpadennetwerk Gooi & Vechtstreek opgelost. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten wandelnetwerk op basis waarvan verschillende routes en ommetjes beschikbaar komen die bijdragen aan de beleving van natuur, landschap, cultuurhistorie en water. Naast wandelpaden gaat het ook om de aanleg en onderhoud van enkele kano- en/of sloepvoorzieningen en een aantal fietsverbindingen.

Aanleg kano-overdraagplaats tussen Wijde Blik en Vuntus gerealiseerd

Door de aanleg van 2 nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders. Met deze kano-overdraagplaats kan de kanovaarder de 2 kanoroutes van Natuurmonumenten in de Kortenhoefse Plassen (9 km) en de Vuntus (5 km) met elkaar combineren. Ook voor suppers (stand up paddling) zijn deze steigers een verrijking van de mogelijkheden in dit waterrijke gebied.

Kano-overdraagplaats

Wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart

Met het wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart is er nu een directere verbinding van het Noord-Hollandpad. Vanaf de entree van Natuurmonumenten aan het Noordereinde volgen wandelaars rechtstreeks via de wandelbrug het Noord-Hollandpad. Zij lopen dan aan de oostzijde van de ’s-Gravelandse Vaart langs de huizen. Enkele jaren geleden staken de wandelaars de ’s-Gravelandsevaart via een houten pontje over. Dit pontje werd vanwege de vele reparaties en het ontbreken van sociale controle uit de vaart gehaald. Hierdoor moesten wandelaars van het Noord-Hollandpad omlopen. Omdat de wandelaars de oversteekmogelijkheid erg waardeerden, is naar een alternatief gezocht. Het beheer en onderhoud van het bruggetje wordt door de gemeente Wijdemeren in samenwerking met Natuurmonumenten en partycentrum ‘De Drie Dorpen’ geregeld.
 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.