Recreatieve routes en natuur-en landschapsbeleving

Er worden ontbrekende schakels uit het wandelpadennetwerk Gooi & Vechtstreek aangelegd. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten wandelnetwerk op basis waarvan verschillende routes en ommetjes beschikbaar komen die bijdragen aan de beleving van natuur, landschap, cultuurhistorie en water. Naast wandelpaden gaat het ook om de aanleg en onderhoud van enkele kano- en/of sloepvoorzieningen en een aantal fietsverbindingen.

Aanleg kano-overdraagplaats tussen Wijde Blik en Vuntus

Tussen de Wijde Blik en de Vuntus zijn natuurrijke kanoroutes (de Kortenhoefse Plassenroute en de Vuntusroute) met elkaar verbonden door de aanleg van een kano-overdraagplaats. Dit gebeurt op verzoek van de Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) en het Watersportverbond (WSV). De aanleg van 2 kanosteigers verbindt de beide routes via de D.A. Lambertszkade en de Kromme Rade. 

Wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart

Met het wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart is een directere verbinding van het Noord-Hollandpad gerealiseerd. Vanaf de entree van Natuurmonumenten aan het Noordereinde volgen wandelaars rechtstreeks via de wandelbrug het Noord-Hollandpad. Zij lopen dan aan de oostzijde van de ’s-Gravelandse Vaart langs de huizen. Enkele jaren geleden staken de wandelaars de ’s-Gravelandsevaart via een houten pontje over. Dit pontje werd vanwege de vele reparaties en het ontbreken van sociale controle uit de vaart gehaald. Hierdoor moesten wandelaars van het Noord-Hollandpad omlopen. Omdat de wandelaars de oversteekmogelijkheid erg waardeerden, is naar een alternatief gezocht. Het beheer en onderhoud van het bruggetje wordt door de gemeente Wijdemeren in samenwerking met Natuurmonumenten en partycentrum ‘De Drie Dorpen’ geregeld.
 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.