Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

(23 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken. Zo’n vaarverbinding maakt nieuwe (kortere) vaarroutes mogelijk waardoor de watersportmogelijkheden verbeteren. Een nieuwe vaarverbinding kan ook effect hebben op bijvoorbeeld de natuur, het woongenot en de waterwinning. Om de effecten en belangen zorgvuldig af te wegen, is gekozen voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage (MER). Of er een vaarverbinding komt en zo ja, welke voorkeursvariant dat dan zou kunnen worden, staat niet beschreven in dit rapport.

Vervolg

De gemeente Wijdemeren geeft het MER rapport begin 2020 vrij voor de inspraakreacties. Bij de start van de inspraaktermijn wordt het rapport op een informatieavond toegelicht. Nadat de reacties op zijn verwerkt en het rapport is vastgesteld, wordt door het bestuur besloten óf zij één of meerdere varianten verder willen laten uitwerken.

Uitgelicht