Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

Vanuit het gebiedsakkoord wordt onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken. Zo’n vaarverbinding maakt nieuwe (kortere) vaarroutes mogelijk waardoor de watersportmogelijkheden verbeteren.

Stand van zaken

Een nieuwe vaarverbinding heeft verschillende positieve en negatieve effecten, bijvoorbeeld op de recreatiemogelijkheden, het ondernemersklimaat, de natuur, het woongenot en de waterwinning. Om de effecten en belangen van 6 van de meest realistische varianten zorgvuldig af te wegen, is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Deze heeft tot en met 12 februari 2020 ter inzage gelegen. Er is door 53 partijen op gereageerd met een zienswijze met in totaal meer dan 250 punten. Het MER is ook voor advies voorgelegd aan de MER-commissie, bestaande uit afvaardiging vanuit een breed scala aan disciplines.

Op dit moment wordt aan de afweging van die zienswijzen en het advies van de MER-commissie gewerkt. De vraag die beantwoord moet worden is of de verkenning wordt voortgezet, gedetailleerd en verdiept of niet. Zo ja, met welke variant(en). Zo nee, of er nog andere opties zijn die hetzelfde doel dienen: het verbeteren van de recreatieve vaarroutes in de Oostelijke Vechtplassen, waardoor het gebied weer beter aansluit bij de veranderende marktvraag. De stuurgroep van het Gebiedsakkoord en de gemeente Wijdemeren buigen zich hier eind 2020 of begin 2021 over.

Wat is de planning?

Of de verkenning een vervolg krijgt en hoe, wordt begin 2021 duidelijk. 

Kan ik meepraten?

Op dit moment is inspraak niet mogelijk. Als de verkenning een vervolg krijgt, volgen er nog verschillende vormen en momenten waarop we geïnteresseerden en belanghebbenden betrekken.

Wie werken er samen aan dit project?

Dit project wordt uitgevoerd namens de partners in het gebiedsakkoord. De opdrachtgever werkt bij de provincie Noord-Holland, de procesmanager bij de gemeente Wijdemeren. Daarnaast neemt het Waterschap zitting in het kernteam. 

Met wie kan contact worden opgenomen bij vragen?

De procesmanager kan uw vragen beantwoorden. Dat is Irene Quakkelaar bereikbaar per e-mail of telefonisch via 14 035 (zonder kengetal).

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief
 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.