Actueel

  • Ter inzagelegging gesloten

    (17 november 2020) De provincie Noord-Holland heeft de terinzagelegging van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het ontwerp-Watergebiedsplan (WGP) voor het project Schil Naardermeer gesloten. Op deze ontwerpplannen kon vanaf 5 oktober 2020 gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend.
  • Inspraak Schil Naardermeer

    (12 oktober 2020) Voor het project Schil Naardermeer zijn 2 plannen gemaakt met een officiële inspraakprocedure: het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en het ontwerp-Watergebiedsplan.

Uitgelicht