Abtskolk & De Putten

Abtskolk en de Putten is een uniek open gebied achter de Hondsbossche zeewering. Het is een gevarieerd leefgebied voor zilte vegetatie en broed-, rust- en foerageergebied voor vele vogelsoorten, waaronder de Dwerggans. Het kent een cultuurhistorisch bijzondere, grillige verkaveling, die vanaf de dijk en vanaf de fiets- en wandelpaden te zien is.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied ter bescherming van de dwerggans, de kolgans, de grauwe gans en de smient. Deze vogels gebruiken het gebied tijdens de trek als rust- en foerageergebied. Een deel van het grasland is daarom aangewezen als ‘wintergastenweide’. Maar ook de zilte graslanden worden door de ganzen gebruikt. De kwaliteit van de graslanden in het hele gebied is voldoende als leefgebied voor de ganzen. Naast de bescherming en het waarborgen daarvan zijn geen extra maatregelen nodig.