IJsselmeer

Het IJsselmeer is als grote zoetwaterplas (inter)nationaal belangrijk voor vogels. Veel trekvogels zijn erg afhankelijk van het IJsselmeer als overwinteringsgebied of als tussenstop tijdens de trek.

Ze komen daar op krachten wanneer ze van hun broedgebied in bijvoorbeeld Scandinavië of Siberië op weg zijn naar West-Afrika. Langs de oevers staan veel bijzondere waterplanten. Dit is voedsel voor watervogels en leefgebied voor vissen. 

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat gebeurt er in dit gebied?

Het is de taak van de provincie Noord-Holland om de natuur te behouden, te versterken en waar nodig te herstellen. Het is belangrijk dat recreatie en visserij mogelijk blijven. Rijkswaterstaat heeft het bevoegd gezag over dit gebied. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over het gebied en de maatregelen.