Noordzeekustzone

Het afwisselende landschap biedt veel recreatiemogelijkheden; van wandelen tot zonnebaden en van (kite)surfen tot zeevissen. Maar ook vindt er schelpen- en gaswinning plaats en is de kustzone onmisbaar voor beroepsvissers die vissen op zeevissen, garnalen en schelpdieren. Ondanks deze drukte vinden vele vogelsoorten hier toch voedsel, broedgelegenheid en rust.

Op de Waddeneilanden vind je zogeheten groene stranden met begroeiing van onder meer zeekraal, zeevetmuur of zilte graslanden. De groene stranden worden gebruikt als rustgebied en vluchtplaats bij hoog water door de bergeend en aalscholver en door vele soorten steltlopers zoals de kluut, zilverplevier en rosse grutto. De strandplevier, bontbekplevier en dwergstern broeden hier. Daarnaast is het de rust- en werpplaats van de grijze zeehond. 

De gewone zeehond brengt zijn jongen voort op de stranden van de Waddeneilanden en op de droogvallende slikken en platen. Het kustwater is een belangrijk opgroeigebied voor jonge vis en de bruinvis en de grijze en gewone zeehond doen zich hier te goed aan wijting, kabeljauw en grondels. De relatief diepere delen zijn leefgebied voor de zee-eenden topper, eider en zwarte zee-eend en veel bodemdieren zoals schelpdieren en borstelwormen. 

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat gebeurt er in dit gebied?

Het is mede de taak van de provincie Noord-Holland om samen met het Rijk en de provincies Groningen en Friesland, de natuur te behouden, te versterken en waar nodig te herstellen. Rijkswaterstaat heeft het bevoegd gezag over dit gebied. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over het gebied en de maatregelen.