Waddenzee

Wie uitkijkt over het wad wordt verrast door een afwisselend beeld: watermassa’s, zandplaten, geulen, mosselbanken, stranden, duinen en uitgestrekte kwelders met kronkelende kreken. Door de dynamiek van wind, zand en getijden is een gevarieerde natuur ontstaan.

Elk jaar maken miljoenen vogels op hun trektocht een tussenstop in het waddengebied. Deze vogels vinden voedsel en rust op het wad, de zandplaten en kwelders. Ook broeden hier veel vogelsoorten. Recreanten komen naar dit Werelderfgoed om te (kite)surfen, varen, duiken, vissen en natuurlijk wadlopen. 

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat gebeurt er in dit gebied?

Het is mede de taak van de provincie Noord-Holland om samen met het Rijk en de provincies Groningen en Friesland, de natuur in en rondom de Waddenzee te behouden, te versterken en waar nodig te herstellen. Zij moeten extra maatregelen nemen om broedgebieden te beschermen en om het ecosysteem te herstellen. Rijkswaterstaat heeft het bevoegd gezag over dit gebied. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over het gebied en de maatregelen.