Nieuws

 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start

  (11 december 2019) Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start Afbeelding Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland is woensdag 11 december gegeven door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap).
 • Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

  (10 december 2019) Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

  (04 december 2019) Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak ​Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak.
 • Provincies en Kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

  (29 november 2019) Provincies en Kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.
 • Sectoren bespreken beleidsregel stikstof

  (27 november 2019) Sectoren bespreken beleidsregel stikstof Vertegenwoordigers van verschillende sectoren waren op 27 november 2019 in Haarlem aanwezig bij een bijeenkomst over de beleidsregel stikstof.
 • Voortvarend verder met aanpak stikstofproblematiek

  (13 november 2019) Voortvarend verder met aanpak stikstofproblematiek Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen.
 • Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door

  (12 november 2019) Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door Afbeelding Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen doorgaan, omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura 2000 gebieden. Het gaat om 2 locaties in Amsterdam (Santoriniweg en Burgerweeshuispad) en een locatie aan de Elzenlaan in Bergen aan Zee.
 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019) Boeren protesteren voor het provinciehuis Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Verklaring Rijk en provincies over de Stikstofaanpak

  (17 oktober 2019) Verklaring Rijk en provincies over de Stikstofaanpak Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd. Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.
 • Boerenprotest bij het provinciehuis over stikstof

  (14 oktober 2019) _DSC02724_Esther Rommel_Aannemen petitie_570 Gedeputeerden Esther Rommel en Jack van der Hoek gaan in gesprek met de landbouwsector. Dat beloofden ze tijdens het boerenprotest op 14 oktober 2019 aan de Dreef naast het provinciehuis in Haarlem. Het protest vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie over het stikstofbeleid.
 • Vergunningverlening gaat weer van start

  (08 oktober 2019) Vergunningverlening gaat weer van start Afbeelding De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.
 • Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019

  (02 oktober 2019) Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019 Afbeelding In de Statenvergadering installeerde commissaris van de Koning Arthur van Dijk 3 duo-commissieleden, van de fracties FvD, PVV en PvdD.
 • Werkzaamheden HOV in ’t Gooi lopen geen vertraging op

  (18 september 2019) Geen vertraging door stikstof en/of voorlopige voorziening De aanleg van de busbaan tussen Huizen en Hilversum heeft geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Van vertraging door het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dan ook geen sprake.
 • Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

  (11 september 2019) Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.
 • Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast

  (12 juli 2019) Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast Het rekenmodel dat de neerslag van stikstof berekent wordt deze zomer verbeterd. Tot die tijd verlenen het Rijk en de provincies geen toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden.

Uitgelicht