Denk mee

In het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (pdf, 4 MB) staan alle maatregelen op een rij. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren.

U kunt meedenken over de uitwerking van die maatregelen: de manier waarop de bos- en heideverbinding wordt vormgegeven bijvoorbeeld, het herstellen van de bergen van Dudok, de wandelpadenstructuur of het opknappen van het uitkijkpunt op Monnikenberg.

Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er contact met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019 werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Sindsdien is er een werkgroep (15 leden) actief die meedenkt en meepraat. Ingenieursbureau Arcadis werkt in nauw overleg met de werkgroep de opgehaalde wensen en suggesties uit tot ontwerpvoorstellen.

Begin september 2019 werd het schetsontwerp gepresenteerd aan ongeveer 70 belangstellenden. Het ontwerp (pdf, 78 MB) was voor de gelegenheid op een vloerkleed van 4 x 4 meter geprint. Het kleed is op woensdagen en vrijdagen tussen 14.00 en 17.00 uur te bezichtigen in Informatiecentrum HOV in 't Gooi in de Riebeeckgalerij in Hilversum. Daar zijn ook detailkaarten en referentiebeelden te bekijken. De reacties op het schetsontwerp vormen input voor het verder uitwerken van de schetsen naar een voorlopig en uiteindelijk naar een definitief ontwerp. De werkgroep blijft het hele traject betrokken. Volgens planning wordt het ontwerp definitief vastgesteld in het voorjaar van 2020. Tot die tijd krijgen bewoners en belangstellenden nog mogelijkheden om te reageren. Bijeenkomsten worden aangekondigd via nieuwsbrieven en aankondigen in de lokale media.

Belanghebbenden

Met relevante belanghebbenden in het gebied voert omgevingsmanager Eugenie Ten Hag apart gesprekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inwoners van het gebied, belangenverenigingen, stichting Goois Natuurreservaat, de projectorganisatie HOV in 't Gooi en de gemeente Hilversum. 

Informeren, consulteren en adviseren

We werken met 3 niveaus van participatie: informeren, consulteren en adviseren. Bij informeren gaat het om maatregelen die weinig ruimte laten voor creativiteit of waarvoor specifieke technische kennis nodig is. Belangstellenden informeren we via website, nieuwsbrief of bijeenkomsten. Bij consulteren nodigen we het publiek uit om te reageren op schetsen of ontwerpen. En bij adviseren vragen we belangstellenden nadrukkelijk om zelf ideeën en suggesties aan te dragen. De bewonersavonden zijn daar bij uitstek geschikt voor.