Denk mee

Het voorlopig ontwerp (VO) voor de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve en Monnikenberg staat vanaf woensdag 8 april 2020 online. Dit interactieve document komt in plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan. De provincie is benieuwd naar de suggesties van omwonenden.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

Een kleine 50 mensen reageerden tussen woensdag 8 april en zondag 3 mei 2020 op het voorlopig ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De provincie presenteerde het ontwerp online als alternatief voor de door corona afgelaste inloopbijeenkomst. Aan de hand van ontwerptekeningen met uitgebreide toelichtingen konden bewoners en belangstellenden kennisnemen van de plannen voor zowel het versterken van natuurwaarden als het verbeteren van voorzieningen voor recreanten. De meest betrokken belanghebbenden zoals de inwoners van het gebied, natuurorganisaties, belangenverenigingen en de leden van de werkgroep zijn (eveneens digitaal) apart geïnformeerd. 

Anna's Hoeve

De reacties waren divers en gingen onder meer over de wandel- en fietspaden, het leefgebied van de das en de afbakening van het rustgebied. Bijna de helft van de respondenten pleit voor de aanleg van een mountainbikevoorziening.

Het projectteam - dat bestaat uit adviseurs vanuit de provincie, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren - gaat nu aan de slag met de opmerkingen en suggesties. Respondenten krijgen eind mei antwoord op hun voorstel of verzoek. Volgens planning is eind juni 2020 het definitief ontwerp (DO) klaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen met het coronavirus wordt medio juni duidelijk op welke manier het definitieve ontwerp het best gepresenteerd kan worden.

De Groene schakel

In het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (pdf, 4 MB) staan alle nog uit te werken maatregelen voor het herinrichten van de beide natuurgebieden op een rij. Het gaat bijvoorbeeld om de manier waarop de bos- en heideverbinding wordt vormgegeven, het herstellen van de bergen van Dudok, de wandelpadenstructuur of het opknappen van het uitkijkpunt op Monnikenberg. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren.

Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er contact (geweest) met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019 werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Sindsdien is er een werkgroep (15 leden) actief die meedenkt en meepraat. Begin september 2019 werd het schetsontwerp gepresenteerd aan ongeveer 70 belangstellenden. Het ontwerp (pdf, 78 MB) was voor de gelegenheid op een vloerkleed van 4 x 4 meter geprint. In april 2020 lag het voorlopig ontwerp (VO) ter inzage in de vorm van een interactief bestand