Denk mee

U kunt meedenken over maatregelen die worden voorbereid en uitgewerkt in het kader van Voltooiing Groene Schakel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop de bos- en heideverbinding wordt vormgegeven, het opknappen van de bergen van Dudok, de wandelpadenstructuur en het opknappen van het uitkijkpunt op Monnikenberg.

In het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (pdf, 4MB) staan alle maatregelen op een rij. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren.

Het (interactieve) ontwerpproces is begin april 2019 van start gegaan. In de periode tot aan het vaststellen van het definitief ontwerp (vermoedelijk begin 2020) volgt nog een aantal bijeenkomsten. U kunt er ontwerpschetsen bekijken en reageren op voorstellen. Iedereen is welkom. De bijeenkomsten worden aangekondigd via lokale (en sociale) media en via deze projectpagina.

Informeren, consulteren en adviseren

We werken met 3 niveaus van participatie: informeren, consulteren en adviseren. Bij informeren gaat het om maatregelen die weinig ruimte laten voor creativiteit of waarvoor specifieke technische kennis nodig is. Belangstellenden informeren we via website, nieuwsbrief of bijeenkomsten. Bij consulteren nodigen we het publiek uit om te reageren op schetsen of ontwerpen. En bij adviseren vragen we belangstellenden nadrukkelijk om zelf ideeën en suggesties aan te dragen. De bewonersavonden zijn daar bij uitstek geschikt voor. 

Belanghebbenden

Met de relevante belanghebbenden in het gebied voert omgevingsmanager Eugenie Ten Hag apart gesprekken om wensen op te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inwoners van het gebied, belangenverenigingen, stichting Goois Natuurreservaat, projectorganisatie HOV in 't Gooi en de gemeente Hilversum.  

Waarden

Om te komen tot de juiste keuzes, is het belangrijk te weten hoe de beide natuurgebieden op dit moment beleefd en ervaren worden. We zullen gebruikers van de beide gebieden op verschillende momenten aanspreken en hen de volgende vragen voorleggen:

  1. Wat is je favoriete plek en waarom?
  2. Wat voor activiteiten doe je in Anna’s Hoeve of Monnikenberg?

Uitgelicht

Documenten