Denk mee

De verwachting is dat het definitief ontwerp (DO) voor de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve en Monnikenberg half januari 2021 online staat. De interactieve presentatie op de projectwebsite komt in plaats van een algemene inloopbijeenkomst.

Van voorlopig naar definitief ontwerp

Ongeveer 50 mensen reageerden in het voorjaar van 2020 op het voorlopig ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De provincie presenteerde het ontwerp online als alternatief voor de door corona afgelaste inloopbijeenkomst. Aan de hand van ontwerptekeningen met uitgebreide toelichtingen konden bewoners en belangstellenden kennis nemen van de plannen voor zowel het versterken van natuurwaarden als het verbeteren van voorzieningen voor recreanten. De meest betrokken belanghebbenden zoals de inwoners van het gebied, natuurorganisaties, belangenverenigingen en de leden van de werkgroep zijn apart geïnformeerd. 

Anna's Hoeve

De reacties waren divers en gingen onder meer over de wandel- en fietspaden, het leefgebied van de das en de afbakening van het rustgebied. 

Het projectteam - dat bestaat uit adviseurs vanuit de provincie, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren - is vervolgens aan de slag gegaan met de opmerkingen en suggesties. Het definitief ontwerp (DO) is nu zo goed als klaar. Vanwege het coronavirus wordt het document straks digitaal gepresenteerd. 

De Groene schakel

Het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (pdf, 4 MB) vormde de basis voor de nog uit te voeren maatregelen voor het herinrichten van de beide natuurgebieden. Het gaat daarbij onder meer om de manier waarop de bos- en heideverbinding wordt vormgegeven, het herstellen van de bergen van Dudok en het aanpassen van de wandelpadenstructuur. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren.

Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er contact geweest met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019 werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Er was een werkgroep (15 leden) actief die als gesprekspartner van het projectteam actief meedacht over de plannen. Begin september 2019 werd het schetsontwerp gepresenteerd aan ongeveer 70 belangstellenden. In april 2020 lag het voorlopig ontwerp (VO) ter inzage in de vorm van een interactief bestand. Half januari 2021 verschijnt de defintief ontwerp (DO).