Denk mee

Het voorlopig ontwerp (VO) voor de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve en Monnikenberg staat vanaf woensdag 8 april 2020 online. Dit interactieve document komt in plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan. We zijn benieuwd naar uw suggesties.

Voorlopig Ontwerp digitaal beoordelen

U kunt tot en met zondag 3 mei 2020 uw eventuele suggesties meegeven door het reactieformulier in te vullen en te retourneren. Als u behoefte heeft aan persoonlijke toelichting dan kunt u ook een telefonische afspraak maken. Stuur in dat geval een mail aan omgevingsmanager Sofie de Groot: groots@noord-holland.nl. Zij neemt dan contact met u op. 

De reacties op het voorlopig ontwerp (VO) vormen input voor het verder uitwerken van het ontwerp naar een definitieve variant. Volgens planning is het defintief ontwerp (DO) eind juni 2020 klaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen met het corona-virus vindt dan een laatste inloopbijeenkomst plaats. Nieuws hierover vindt u te zijner tijd in de lokale en sociale media én op deze website uiteraard. 

Belanghebbenden

Met de meest betrokken belanghebbenden kunnen indien nodig vervolggesprekken worden gevoerd. Ook dat gebeurt digitaal. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inwoners van het gebied, de natuurorganisaties en belangenverenigingen, stichting Goois Natuurreservaat, de projectorganisatie HOV in 't Gooi en de gemeenten Hilversum en Laren. 

De Groene schakel

In het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (pdf, 4 MB) staan alle nog uit te werken maatregelen voor het herinrichten van de beide natuurgebieden op een rij. Het gaat om de manier waarop de bos- en heideverbinding wordt vormgegeven bijvoorbeeld, het herstellen van de bergen van Dudok, de wandelpadenstructuur of het opknappen van het uitkijkpunt op Monnikenberg. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren.

Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er contact (geweest) met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019 werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Sindsdien is er een werkgroep (15 leden) actief die meedenkt en meepraat. Begin september 2019 werd het schetsontwerp gepresenteerd aan ongeveer 70 belangstellenden. Het ontwerp (pdf, 78 MB) was voor de gelegenheid op een vloerkleed van 4 x 4 meter geprint. Op dit moment ligt het voorlopig ontwerp (VO) ter inzage. Het VO betreft een interactief bestand zodat de uitwerking en de wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp snel inzichtelijk zijn.