Actueel

  • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

    (04 september 2019) Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.
  • Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

    (12 juli 2019) Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’ Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.

Uitgelicht