Actueel

  • Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

    (12 juli 2019) Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’ Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.
  • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

    (26 juni 2019) Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uitgelicht