Bijzonder Provinciaal Landschap

In Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier.

Om te zorgen dat Noord-Holland een mooie provincie blijft om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen, worden 32 gebieden (naast onze natuurgebieden) beschermd. Voorheen golden er veel verschillende regels om het landschap te beschermen. Nu is alles samengebracht onder het BPL en geldt binnen de 32 gebieden overal dezelfde regels.

Kaart Bijzonder Provinciaal Landschap
Bekijk de kaart Bijzonder Provinciaal Landschap
 (pdf, 722kB)

De 32 Bijzondere Provinciale Landschappen in Noord-Holland zijn (in alfabetische volgorde): Abbekerk en omgeving, Alkmaardermeer en omgeving, Amstelscheg, Assendelft en omgeving, Callantsoog, De Kampen, Eilandspolder, Haarlemmermeer-Noord, Het Gooi, Marken, Noord-Kennemerland, Oosterdijk, Oostzaner- en Ilperveld, Opmeer-Wognum, Oude Veer, Schagen, Schellinkhout en omgeving, Schermer, Spaarnwoude en omgeving, Texel, Tuinen van West, Vechtstreek-Noord, Vechtstreek-Zuid, Veenhuizen en Oterleek, Waterland, Westzaan en Omgeving, Wieringen, Wijde Wormer, Wormer- en Jisperveld, Zeevang, Zijpepolder Noord en Zuid en Zuid-Kennemerland.

Bijzondere kwaliteiten

Het BPL is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020 bedoeld om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit noemen we de ‘kernkwaliteiten’ van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.

De 32 kernlandschappen en bijbehorende kernkwaliteiten zijn omschreven in het document ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ (pdf, 63Mb). De precieze begrenzing van de Bijzonder Provinciale Landschappen is vastgelegd in de kaart van de Omgevingsverordening NH2020. Kijk voor de meest actuele kaart van de OV NH2020 op de pagina van de Omgevingsverordeningen

Ontwikkelingen in BPL

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk in BPL, zolang ze de kernkwaliteiten niet aantasten. Denk aan fietspaden, energievoorzieningen, kleinschalige woningbouw (tot 11 woningen) of bouwwerken met een oppervlak van minder dan 500 m2. Plannen voor ontwikkelingen die hier buiten vallen, tasten het bijzondere landschap aan. Uitvoering van die plannen kan alleen als het van groot openbaar belang is en als er kan worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden zijn. De schade aan het landschap moet dan worden gecompenseerd. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over BPL? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl