11. Noord-Kennemerland

Het is het gebied grenzend aan de hoogste en breedste duinen van Noord-Holland, met prachtige oude open polders. Delen ervan zijn al vanaf de prehistorie bewoond.

Landschap Noord-Kennemerland

Op de hoger gelegen en daardoor meest veilige gronden ontstonden al vroeg de historische kernen van onder meer Uitgeest, Heiloo, Alkmaar, Castricum en Egmond . Bijzonder Provinciaal Landschap Noord-Kennemerland biedt een afwisselend landschap vol geschiedenis, natuurschoon en ruimte. 

Fotografe Hellen van Meene woont er, en beleeft het gebied, dat loopt van Heemskerk  tot aan de Hondsbossche Zeewering op een bijna poëtische manier. “De ruimte van Noord-Kennemerland zorgt ervoor dat mijn wortels de ruimte krijgen. Om nog dieper de aarde in te gaan.” 

Landgoederen en buitenhuizen

Dat vonden de rijke kooplui en regenten uit de 17e eeuw misschien ook wel. Tegen de duinzoom bouwden zij vele landgoederen en buitenhuizen, wat de omgeving er alleen nog maar mooier op maakte. Meerdere dijken in het gebied zijn provinciale monumenten, als herinnering aan de strijd tegen het water. Ook ligt er een gedeelte van de Stelling van Amsterdam, een UNESCO Werelderfgoed. Maar het zijn vooral de verschillen in het landschap die in trek zijn bij bewoners en –de vele toeristen.

De Noordzee en het water van de voormalige rivierdelta het Oer-IJ, die uitmondde in zee in Castricum, vormden ooit een grote bedreiging voor het gebied. Het land werd regelmatig overspoeld. Er is door de eeuwen heen dan ook veel gedaan aan om het land te beschermen. De eerste droogmakerijen van Nederland liggen in dit gebied. Maar pas in 1880 lukte het, met de aanleg van de Hondsbossche Zeewering, om de duinen zo te versterken dat het gevaar was geweken.

Gevoel van vrijheid

Grote delen van Noord-Kennemerland zijn geschikt broed- en leefgebied voor weidevogels. Een aantal polders en bossen maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland, dat belangrijke ecologische gebieden met elkaar verbindt. De oude polders laten ook Heleen opleven: “Het vrije zicht geeft mij een gevoel van vrijheid in mijn eigen tuin.”

Stem nu op jouw favoriete landschap

Noord-Kennemerland doet mee aan de verkiezing van Noord-Holland Meest Bijzondere Landschap. Vind jij dat dit landschap daarvoor in aanmerking mag komen? Stem dan op Noord-Kennemerland als Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap en maak kans op een overnachting in de natuur!

Stem