15. Oude Veer

Via de machtige Oude Veer stroomde eeuwenlang het zeewater in en uit. Nu is de voormalige getijdengeul nog steeds goed herkenbaar met zijn kronkelige vorm tussen strak verkavelde en ingerichte polders.

Oude Veer

Het ontstaan van dit gebied is mede te danken aan één van ‘s werelds  ‘s werelds grootste waterbouwkundige projecten: de Zuiderzeewerken. Het Bijzonder Provinciaal Landschap Oude Veer valt op door zijn contrasten: lange rechte lijnen in de open polders en daar tussenin de zachte vormen van de Oude Veer met zijn rietkragen en uitlopers.

Schapen op zoute grond

Wie deze omgeving nu bezoekt, ziet vooral vlak boerenland. Maar ooit heerste hier de woeste Waddenzee, en bestond het gebied uit droogvallende platen en diepe getijdengeulen. Eeuwenlang stroomde het zeewater via de Oude Veer in en uit dit gebied, tijdens eb en vloed. Dit oude getijdensysteem is nog altijd goed terug te zien in de unieke grillige vormen van het Bijzonder Provinciaal Landschap Oude Veer.

Toch werden de hoger gelegen kwelders in het gebied al in de 7e eeuw gebruikt voor landbouw. Vanwege al het zout in de grond werden eerst vooral schapen gehouden, pas later werd de bodem meer geschikt voor o.a. bollenteelt.

Natuur

De Oude Veer zelf en de oevers ervan maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Een gebied dat terecht wordt gekoesterd dus. En dat een voorbeeld is voor de - tot dusver - gewonnen strijd tegen het water.  

Stem nu op jouw favoriete landschap

Oude Veer doet mee aan de verkiezing van Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap Verkiezing. Zie jij dit landschap als winnaar? Stem dan op Oude Veer als Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap en maak kans op een overnachting in de natuur!

Stem