7. Eilandspolder

Het waren ondernemende mensen daar in De Rijp, omgeven door water: hennepteelt voor touwwerk, haringvissers en walvisvaart. Bijzonder Provinciaal Landschap Eilandspolder was tussen de 17e en 19e eeuw een zeer welvarend gebied, dat zie je nog aan de huizen. Maar het wonen daar was gevaarlijk: het water kwam steeds dichterbij.

Landschap Eilandspolder

Het was pompen of verzuipen, letterlijk. Het zoute water van de Zuiderzee knaagde aan de landerijen. Hele stukken land verdwenen bij storm in de steeds groter wordende wateren. Al vanaf de 9e eeuw was men bezig het water in toom te houden. Pas in de 17e eeuw lukte het met grote droogmakerijen om het gebied tussen Alkmaar en Purmerend droog te leggen. Daar hebben we tegenwoordig een afwisselend landschap aan te danken, waar inwoners als Ted en Alfa Boon de vruchten van plukken. “Als natuurboer en gruttobeschermers vinden we de gezondheid van het land hier erg belangrijk. We hebben honderd hectare grond met kalveren, schapen, maar bijvoorbeeld ook de grutto’s die weer op hun mest afkomen.” 

Grillig landschap

Vanuit de veenstromen werd het land in alle richtingen ontgonnen waardoor een onregelmatig en grillig landschap ontstond. Kijk maar op de kaart. Eerst lukte het nog om de grond te gebruiken voor akkerbouw. Maar door de afwatering van het veen, waardoor de bodem inzakte, en de vele overstromingen en afkalvingen met zout water, bleef er niets anders over dan grasland. Toen de landerijen beter beschermd konden worden ontstond er welvaart, de monumentale stolpboerderijen getuigen daarvan. 

Het BPL bestaat uit de Eilandspolder en de Polder Mijzen. Brede, grillige waterlopen en wijde, open kavels bepalen nu het landschap. Ringdijken en – vaarten van droogmakerijen Schermer en Beemster begrenzen het gebied. In het noorden ligt de monumentale Westfriese Omringdijk.  

Fietsers, wandelaars en mensen met een bootje zoeken er ontspanning. En de weidevogels? Die vliegen af en aan op de vele velden die worden beschermd door het Natura 2000 programma van de EU en het Natuurnetwerk Nederland.

Stem nu op jouw favoriete landschap

Eilandspolder doet mee aan de verkiezing van Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap. Vind jij dat dit landschap in de prijzen mag vallen? Stem dan op Eilandspolder als Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap en maak kans op een overnachting in de natuur!

Stem