20. Texel - Oude Land en aandijkingen

Een Skéépeboet. Kolken. Tuunwallen. Het Oude land en aandijkingen op Texel heeft zijn eigen karakter, zijn eigen taal.

Landschap Texel

IJstijden, de Noordzee en de Waddenzee hebben het Noord-Hollandse Waddeneiland bedreigd en gevormd. Het bracht het land omhoog, en spoelde delen weer weg. Met dijken en ontwatering is het bewoners gelukt om hun eiland te beschermen en op het keileem een bloeiende plek te maken.

Groeien en bloeien

Texel wordt al vanaf de prehistorie ononderbroken bewoond. Het westelijke gebied, het Oude Land en aandijkingen, is eeuwen geleden ontgonnen met de aanleg van dijken en afwateringen. Hierdoor konden dorpen als Den Burg, Oudeschild, Den Hoorn, Oosterend en de Waal groeien en bloeien. 

Skéépeboeten (schaapskooien), kolken (drinkplaatsen), tuunwallen (land afscheidingen), stolpboerderijen en historische wegen doorkruisen het halfopen landschap dat vooral wordt beschermd door de Waddenzeedijk. Het is een gebied met veel reliëf. Aan de ene kant oude stuwwallen, aan de andere kant het lagergelegen aandijkingsgebied. Delen van het gebied vallen onder zowel Nederlandse als Europese beschermde natuurprogramma’s, en vormen een belangrijk broedgebied voor weidevogels.  

In de Gouden Eeuw was het een belangrijke handelsplaats voor de vloot. Daarna namen landbouw en visserij het stokje over. Nu zijn het vooral akkerbouw en toerisme die geld in het laatje brengen. 

Stem nu op jouw favoriete landschap

Het Oude Land en aandijkingen van Texel doet mee aan de verkiezing van Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap. Vind jij dat dit gebied mag winnen? Stem dan op Oude Land en aandijkingen als Noord-Hollands Meest Bijzondere Landschap en maak kans op een overnachting in de natuur!

Stem